^ Z~ N~.

 

jz z 1809 .

 

 

(. f)

 

~Ͳ I~, 4 zh nA aw j xjw 3 3, 3j j.

 

 

 

~ .

 

a , 3

e h 0, 2 a S:

0 a 0 a 0 8 e

a; $ az a, a

y, 2 0 E e:

j, 2 0 e. sz 1

az, a s, a :

sz 2 a, 2 n2 a

a 0. 2 y 1 0

ez, 3 ew e a: E 3

0, 3 oa. $, 2 0 e

ez D aw 1 a a

3 e, w2 ez s y, E

aw 1. a e

2 a A aw, 3 aw

9e 3va, 2 1 az

w2 ew ez. $

3v(. o)j 1w a 1

0 az A, 3 2, 2 n2

2 D E e. 0 H,

a e fe: y, 3E

y , a 1 wa:

w2 aw, a A: 3 w2

y, s 0, a 0 a

7i, . 7.. A e, w2 w

0 a. 2, 2 e

H a 2, e t H, 0

e, E 2 D a e.

# s 3vjw a,

E n1 0. 3

1z h 0 a:

yz , w 0 2 e

j, D a, 1w 0 :

2 1z yw 3 w 1

e. e fe az aw: 0

H, a 31 t H, 1

j 1, 3 az j 1 0. # E

y h e: D e E,

y t2 a, 3 s e:

a 3w2 w 0z, 3 s 3w2 2

w . T a 3w2 z0z

y, 3 h w e. Ta

, E a: 0z 2, , w

} s 4: , a ,

E. ͸

s, w e, 0,

e 0, a e H:

1 a y, w E,

0 0: 4 0(. o7) a

e 3 0 ez. # e, w

0 0, e, 1:

a 31 t H. # 2, 3E

wa S, a 2 j 3vj,

1 0, 3 2 e ze,

3 s a, 3 h t

w2: , A. 0w wa 0:

31 t H j 1 1 y,

3E y , 0: 3 1 a s t

0: 3 a, Y 3vj,

3E y, nA h 0. a

0: H w a a:

31 t H, w2 aw 0

0, s 0 wa: 0

a te t 0

. , 7.. 0 a 0 h

az z 2 ew S

1. $ E ew A H,

e e 0, 3 az j e, A

2 sz wa 3 . Ty ,

w D e 0w 8 1. Y

3 a, 0z: 1 wa,

e a 32, 3 w2 y 31

t H 0 0, s 0

7i, . , 7.. # e e: w2 y, 2

3a e, 0

, 3 1: s 0. ,

w 3e 3 y 4 az 0

, 3 w2 aw: e 3 e

0 1 n2 ez ez 0.

# A 4 1 e 5: A,

. 1 E

aw (. o7) h, e 0w ez,

0 a, 32 0 1 A, 32

e A a a e

e D aw 38 e, 2

t. w a 3 e

y S 0w 1 t A

s, w y 3 e, w

a e 0w 0. $,

a 0 y y, a 1 3

2, e 0w. s h

e A, az

aw , 3 s ez

a, 0 71 a, S 0,

k1z a, s, w y 3

1. a 0w 3 B, 0,

n0 Y e, 32 e

0, Y 3 1 e,

0z t A. $ 3 e 0

e aw 3 3oaw a:

n2 az 8 1, a ,

j A, 3h 2, 3h h, 3h 3

nw2. 1z ew e

e 8 1, 0 1z, 3

3A az 1, 1

1. , 0w a

e 8 1, E 1z, 32 a

0 h y S, 0

e y e, 3 2 0w A

2, z0 3 H, e 8 1,

1 3 1 s, A y

2: y, 0 h 1

0 (. o7) a B, 0 0 2

e a e. ѳE, Y ,

a , az .

 

 

 

~ 7.

 

e, sz e, 1

5 0 s 1 0 9,

31 a 3 a. $ y, 0

n, y Bz 3 6z, s

0 s, y 32 1

z0 e, 32 yz 3 0

r0. $ 3 A 3z z

e, a 3ez, yz 3Y,

0w 1. 1z, 0 2 h

s, 3 a h e, a

D, 3 1 0, a 4.

a Y, 4 4 zz zh,

1z 1 e 3 .

 

 

 

~ G.

 

1 a a 2 h

s. $ n2 h av

1w, w a ez y t

y, a, e, 2 sz

1, 3 0 a yw h

7..

 

 

 

~ 7.

 

Ҩ, H 1 0 0

3e, a e 0, 3

3y 1 S, 0zz t w2

, 32 : 0w a 3 1

0 0: szz,

az. # e y

s a G 3 y (. o7)

0 3 e, 0

e.

 

ѳ2 1z 2 1, w a

a [4, 8 z, w a]

1 a, az a h

3h 3 3y 0, a 3

32. a, a 1, a a

1 a y y, s

0, E Y 1. 2

8 , 1 h 0, 3

2 , 2 az

1 3 y, 31 , 0

aw h. a , 1 h 0,

a 3 1 1 D.

 

 

 

(. o7)

 

^ Z~W @, j

xjw 3 y, 38 0 3w2

s.

 

 

 

~ .

 

1 az E ez a 0

ez: ez tez z ,

0 e 0, 2 h 1,

Hz 1z 3 Hz a, 3

Hz 3hz sz 1z, 3 H

31 e 0. S n2

a h s R, 1

w zaw ez: 1 n2

0w a 3 0w 0, [1

n2 2 ez 0. Y,

2 31 5 e 0, 4 3

} y a 1, 3

a a E e 0:] e

32 yzz 5 3E hz

e, az, A n2 1

R. 0 2 e D 3 (. o7) 71

a } r0, e, 1,

3a h t a: 0 2 e 3

n2 yw az 3 e

sz, 3 0 0 1,

aw sz e t D

31, e t w2 ez :

32 0 2, 1 4: D G

Y 1z, 3 Y 31 y

7, . .

 

 

 

~ 7.

 

Ҹ, 0 s 0w 4 8 a,

3 e 3 a 1, a

a, 8 ez

ez , h 2

a y 1 3 ,

1 e e:

1 3 n2 e S az

4z r0, S 3 a 1 1

e t a. E y n2

0 1, az 1z t aw

aw, az a 0:

D , 3H a a S:

1 1 A S,

1 te, 3 6 ,

t1 1z ta,

D s 3 e sz

7. 2 7, . }i, f7i..

 

 

 

~ G.

 

w2 aw a, 3

a A , 0w ta

Y 0, 0 e 5 y 3

a, h s s, y(.

o7) 3 1 1 1 0

0, D 0: 0 3s

a e e, 3 1 3S

A e, 3 . e e: E

e , te Y, 3S A

0 e, 3 a: 2 5 u5,

y 3 e s; ta,

E 3Y: D, a 5 3 E , 0

a 3S, 3 h 0. #

w 1 0: 2, zy

e 5. 1 2

1 8 , 3 a 0 0

sz, e 1w , 0 3,

zw e, y 0

0.

 

 

 

~ 7.

 

ew tazz, 3 z, 3

za s 0 3f0z 3

Y h, 3ez 0 0

0: 1 t E A y

: Y nA a 3

0. #sz 1 3 e

3a: e 0 1z,

3 e 0 31z

7i.. $ 0 e 1z,

y n2 e 3a, 3

0 3s ez, y n2

e 0. Y 3 e 1z 1

e b0 3a: 3 z y

lw 1 . e 4

az, 3 4 a: 3 y

0 s 0. $,

a 3 3E t w2 e: a aw

(. o7) yz, 3 1 0. ͸

az 1, E G

7..

 

 

 

~ 7.

 

͸ 0, 0w j,

30 z ez t e, S

h y. N2 a sw tez t

, , A s,

az ez H, 0w a

h 3 y 1z 8 2

y: a , 32 2 1w w

ew, 32 a a, 32

khw a w S. S w

38 h, a h, 3 k1

e 38 3w, Y, 2

n2 1 a 3a ez 1

a nS 3 ez 1 ew 3 S

n2, , y:

naw 0z 5 e z

e G s. $ 1

3 2 0 y 0, sz 3e

b0: nA 1z a, h, 3 ez

a, 3H a h a 3w2, 3

az 4z 3w2, 1 G

. f7, . 7.. ѳE nA, a 2 ,

h z 0 az aw na,

w 8 e 0 3w2, s

te H, a a, 2

s. $ h n1 ,

e 0w s, 3 a

e, 0, a 2 2, y a

4, (. o7f)1 1

4 0, 3y , a

3 a a: 0 a s

a, 3 n2 yz 3 a

1, w D 4 } r0, z

e e, w G 2 32 t

e. $ h, w e z

a, h 3z e

, . } ­ ..

 

 

 

~ 7.

 

͸ H a a w S,

h , w y, 3 3

a e 1 0 1z,

y a t 1 3 a 4,

2 wez 3 a. h 2,

e 0, a A sz, azz

e, w 2 r0, 1 0 9: 3

sz 3w2, 3 a h, w s, 4

1 0, E 1 t D,

a, 0.

 

 

 

~ 7.

 

0 , e e ,

3yz s, a Y, 2

, a 3 Y, 2 y

H 1 2 e w: 4

y n2 c, 0 0, 0

z 1 0 H 1, s

e, , w 3 a 3 B

D 4 , 3 ez A

w2. 2

3 31 D s: 4 3

4 r0, a 3 f,

a 3 0: (. )

2 2 y, 2 ,

2 n2, e we

H 1, 0 a 2 3a

w2. a 3 e 5 0,

a 0 a c.

 

 

 

~ }.

 

Ҹ, 0 e h 3 a, a

2 0, 3 3 S a, 3

h e 1 3 y, a 4

s e e, 3 3 1

e e, a 1, a 3

e 3 0 r0, 3 e

0, 2 az s, 0 3

n2 0 hzw az. $ e: 1

e a 3 a

7i.. 3 a 0 : k1

e 3 e s.

 

 

 

~ f7.

 

e 0 3 3 , 0 a

t A zy 0, A 3E

thz, 0w 0z 2 5, a

2 3e, 0 a 0 3

0 a, a a

1 w. $ h

a Y 4z rA, S 3

e a, 0 a 1z,

1 3e, 3

a 1 0 n7Y: 3 2 a

3e, 3a a t aw

i, . 7.. 0 h 3 a n2, w

h 3 1 a aw sz t

(. 7) 3Y, 3 w

3A a 4 3 1 w, 3 A

a ez az 3w2, a S

e, a, 0 2 2

ny 3 0, 3 A e 5: w

0 30 ny 3 0

S; N1 , 0

3vj, e 32 a. 0 3w2,

a 3 y 3w2 e, azz

9ez 0 3w2, 0 ,

sz a, 0 ez: 1

, s 2 0, 3 0 4

1 a. s, 0, a S

1: 3 8 h 3 2 e y

4 w2 a,

a S e. $ 0, 0 2 3

1 t , y 1 4z

3w2, 3 a h 32 0:

3a 0z 2 a e,

j: 1

0, 0 2 a a 0 3

0 a, z z 1

0 0 e, az 5

0 e 3 e 0

: 0 2 a 3 a ,

0 3 1, 1 3e.

aw a, e a 3w2 8s

e, s 0 1, e

0, 3, a a 4z D

} rA, az, sz 3 0z: D,

a 5 A w2.

aw aw s h 4w, h e (.

7) Y . aw 3a 38

cw e aw h s, e

1, y, e 1 Y

e. # a av, 0 w2, a

aw h e, a e,

0w az 3 1z 0 ez 3

s, 0 a e Y

. # , sz az, 1

, 2 a 0 h

0, 3 3a y 4w s

32. $ e

e 4 h, a 3 1

0 9, az a a

, n2 0 3 E, w 0

2 a a 1 a 9

. 7i, . 7.: 4 n2 3a S

0, 0, yz. # 0 0 h

2 e z h e, y

a e: a c

0, a y

e.

 

 

 

~ .

 

Y B 38 1, 0 0w

h 0, a 3 w1 0,

4 a h 0 ze: 4

n2 a a D, 3 0 1

S, w2 2 38 cw . $

Hz 1z e, 3 Hz

0 a, e c av, S 3

, w y 4 1z 3 h

r0, naw s 3 0:

4 a 0, y 4 (. 7)

a a. $ az

2 0, 0 0, yz,

0 0w ez y a

a a 3 1z 1. 3

a a h e, 3 h

B. Y , 0 a 3

w1 0 1, 4 a

z, a ew yw.

$ a e w2, 2 a, A 2

e h a 0 ez; 0 n2

h e, 3 e e

y y: A a, A

0 E z, w

1 3 0 1 S. # a,

t1 a, y yz

0 a, aw a E e. $

5 e, a 3 0

a, a y 1: 3 a w2,

ksz n2 a, 3 1 h

ez t1, 3 a w2, 2 8

0 a, 2 n2, y

az 32, y. h

0 3 y h 3 e,

1w a, 3 0w

1: 4 y, a e, 2 s

az 3Y, 3 0: e a

a, 3 0 1

l..

 

 

 

~ i.

 

͸ a a S e s

e. S 1, 3 az zh

yw, a(. 7) 0 hzw

az, y a 0 e, n2

e S 2, 0 e, a,

A 1 0 a 3 ta

t . 1 sz yw, 3 y

a y a a

sz 1, n2 1 E,

2 ksz a 8 0 y,

Y, 2 1z wa a, A

a a az, a h s

yw a 3 e, 3 A 3

e ne, 3 e a. h,

32 a 1 3 e a

3 a, 32 1 1

3y, a 3 e, 3

w e 0, A

0z ez 1 3 e:

a 4 1z 1. $ a

3 a 3 s,

w 0 0 1 1w

a, 32 1z 32 az, 32 z,

aw e z w2. 1 2 ,

w 3 1, 1

a 9, te H, 3 a

, 3 e e. # a, az

4 0 2 3 Bz, e 8sz

4z r0, 3 0w E, 3 2, w n2

az, 3 s, 0 31 ,

a 3e 3 e , 3

w 1 t j, 3 3 0

2 e, yw 1 0z,

3 0 5 ez 3 1 1,

8 2, (. 7) 0 z a

a n7Y, s 2 a.

$ e: 2 1, az 4

n7Y } rA a, 3 0 e

4 a

7..

 

 

 

~ 7i.

 

B, 0 a 2, 2 h

5 0 0 0, sz

E Y. $ n2 0 3

a e, ts, 32 yz y

2, w2 j 1 , S 3

0 D: az 0 , j e

ws, y 2 t1

7., 32 y; a: 0 G 0

3 H. $ 8

1z n2 k1 a G,

1 3 a 2, 3

, 3 1 30 1: 3e

y 2 E 3Y a

}.. $ 3 sz 0 a,

w y, 0 av 3 j

a, ty 0 z.

0 w2, a 0w 0 5 4z

r0, 3 1 0 3 aw,

e 0 t 0 3 t 0,

t1 5. az 2 ta

av 3 j e.

 

 

 

~ Gi.

 

Y a E, a ez 2, 3

1z, y s 0, 2

1 s j. $ 3 3e s h

0, w av, a 3 a,

y av, 3 A (. 7)

1 0, 1 ze 2 2,

w 1 3 1 0 0

e: A, a e, 1 3w2

2: 3e t j ,

y 3Y y, a Y, s a

E 0.

y 0, 3 az

, 0 4w a l: az

a 2 y, 3 az s

. 7i.: h s 3 4 Y

0 A, e E 1, 3

e e 1 0w 2 32,

a 0 3 t jz 2

4w, 3 t w2 azz e e

3az, Dz: h,

0, 2, A a 0, 2

w Y h. $w a 32 3

, 3 3za a, 1

5: 1

az 0 2 A. $ 0 h

5, 1 1z a, 0w a

3 z h fe 3

3w2, 1 4

3 h: n2 y j

4w, 30 4 e 31

e, 0 a,

Dz, a, E a 0w s 3

aw a, aw e 3Y

4, a 1: 2 4z 3Y: 0w

2, aw 1, E e e

na, a nA 32 a, 1 1

a, 3 6 jz 8 (. 7)

e mj.

Y 2, a E e 3 h

z, 0w 3 1w sz

e, taz H 2, 3 S 3Y

1 3 1 a, a 3

a 3 , w 2 3 G 3 .

Y 1z 2 mj,

y 0. ¸ , 0

3va, e , 1z

4w, 3h e t0 Y 2. Y

a 4w 1, w y h t

H, z w2, 3 a 32 S

yz fe, 3

3w2, t 2 3 a, e, 4

3w 3A t H

7i.. #a yw 1 1 3 30

nA, e e 3w2, 3 e,

1 nA 3w2 a, Y R 3

ne, A a e a

a 3e. E 2 a

4.

 

a S mjw, zh

e 1 38 ew 4 h

0 3a, 3 a 4w, a

a 0 9ew na rA,

4 e.

 

 

 

~ 7i.

 

0 1 3

Y, 3 A s 3 , 3

h 1, 2 , 3

yw e 1 y,

a 0 0 1 e, 2

sz a 38 1

e y, a 3 3h 1:

h, a, A 5 3

0 az, 0 (. 7)h

ze, 3 y

3w, 0w a 3 t

0 e, 3 E 0, 0,

a 2, 32 1z e

E 1. $ n2 1

e 4, a h a t

1. y e 3

3 s y fe, 3 yz

0: 2 a, e, , 0,

, 0: az 0 0

, 4z 1, 1 a h

32, 3 3 32 0 3

8 0

7i..

 

 

 

~ 7i.

 

#H , 38 0 a.

 

2 s a e 2 3

zA, 0 2 0w a

1z, a. e, 1

aw ez , a D,

z0 Y, 2 a a.

e e a, w e a,

a ew . e e 3

s 2 s.

 

 

 

(. 7f)

 

I~ ~Ͳ Z~W ~вZ, j jw, 0.

 

 

 

~ .

 

z1 a 1, ze a

1 j xj, 0,

e nh, 3yz 3 a., S 3

4 e 5 t a

4, n0w, A aw y, w

a, e 2 a 1 e

w. 0 0: e, 3

e aw: G 3 E 3 1

. . 7, . Gi.. # 71, s a

a, e: s A 1

, 3s.

 

 

 

~ 7.

 

s 3 2, 2 1z e t

aw, az 8 4 a. 3

e a h E z 38 1, w

sz ne , 3e

az: 4, w e

3S 1 3 ez ez, 3 h

0 0 (. ) a ne

1. z 1z e

y, 3 az e E 1 3

38s t sw z, h e

a, 1 3 e: e y

3 1 0z n1,

0 0, 3 1

a e: n1, 0 0,

0 1: A ew,

2 a 1z 2, 3

1 y 3w2, aw E : 2

n1, 3 az 4

7, 7.. 2 3 y.

 

 

 

~ G.

 

s 4 a, 3 0

31 a 1 9ez z,

0 0w 1, 3 oE

za 3 e aw, a yw

h, az w t1 3

a, 3 s 0 1

te t e 9. 2, ez

ez aw, 2 1w ez 3

1w a, y, E ez B

a 1, a z S e

h, E 0 1z 6 3

G6, e azw e

y. Y 1 ez

h t1 t e, aw 1

e 0, 3 e 1

s, y E. 1z , a

0 a, yw 0 1

1 a. (. )

$, 0 a: y 3 a, 4

a ze 9 h 6z.

a u5 a 6. 3A

A, h D:

1: 0 s h 3

a 3 4, 3a, 2 4

0 D, 3 waz H

H 2, a 3 a. az

t 1, a 4 3 0: s

az, t ksz

7 ­ Gi.: aw 0 0.

, S a e za,

ez 1 h, a a ez

az za, hzz t 0 3

1 w , 32 w

e: w2 3aw 1 a,

a w2, 2 az za y

3 1 3 Y 0;

 

 

 

~ 7.

 

e a t 0 a

e 1, s t sw, 3

e e 0 a:

31 0w 1, 31

e. # a s ez a

s a s h, a, y.

$ a a s 38 h, a 3

2 h y 38 h: 0 s

a, 2 h a hz. az

h.

 

 

 

~ 7.

 

2 a S , w e

0 : 4 1 h(. )z

3 a. 0 0: 1 A

a w2 32 , az 2,

e |: e 1 | a

Y. 8 E a 0, E

32, 2 | y 0 w2, 3

y E, 0 h 5 a 0, 3

ta 5 3Y. a 1 ns 3w2,

3 aw 1 1 3w2, 3 aw 1

Y e a w2: 36

1 t w2, 3 s |: aw 0

0. 1

30, 0w a 0

a, 3 A, e: e 1

0 1 3S

7.. 1 1 hz

t ew 3 0w, 3 e

0 ywz a 32 A:

2 a t w, 3aw H,

3 y sw 0.

 

 

 

~ 7.

 

#h a S, ez a

y 0, w e a.

1 , 1 a 3 0f a

1 a, n2 z 1

a 3 0f. w2 a a 2 a

a 3 a 3v, 2 ,

zw z, 3 aw e

0, 3 t w2 1 a 1z,

3 2 0 ta t 1.

 

 

 

~ 7.

 

2 a a s, (.

) 1z a, 8 z, t

e 3 1, 3 a a

4 D: 2 0 1 3

z, w e S 0

a 38 t aw.

1 0 Y, z 3az w2,

e 0z s E.

 

 

 

~ }.

 

0 1 a, 3

1, ez w2 ez, a

e, h, w h j 3 a,

3 a w2, 2 a

3e 1 32 e, 32

e, a a

a 2 32 0: 6 0 1

0 a 1 y, 0 0

30z 1, yw ez, zh n2, 3

e 4 h.

 

 

 

~ f7.

 

y 1 e j 0,

e e y,

0zz E 1 y z.

a 8sz 3 s 1:

1 az a.

 

 

 

~ .

 

e 0 0, 32 a

1, a a, e

y e, y a.

a 8sz, 3 ty

a, 0zz 3 1.

 

 

 

~ i.

 

#s s a, 2

3s 8 s(. )w

za, ez ez 32

a e, 32 e, 32

, 32 a a 0

Y.

 

 

 

~ 7i.

 

a a a 1w a,

S 1 0 1 s

, 2 n2 1z 2. y

a 2 a 0,

0 s ez 8 e, 3 A

31. $ a 0: y z 3

e, 3ez, 3 0z 1.

1 a 4, A az, s

2 a a, 30

e. 1 yw s 4, A

az 1 yw , 3 30

e. e 4, a zh

.

 

 

 

(. )

 

~Ͳ Z~W F~Ѳ ~W, j xjw, y a.

 

1z 9 2 3 1. $ w2

ew 32 1w 1 9 0.

r0 a 32 a,

0. 1

1 3 oa y a, 3

0w hz 0 ez,

ta a t new ez,

az 1 1z, 2 3 ez:

, a 71z aw, a a, 3

aw e te, 3 h

1. w 1

6, 1 3 0 1z 3

E. s

e a, 2 , y e 3

a, a, 1, 1z 2.

4 4 a , 32

3e. $, a a, 2 t2

1w t nhw 3 1w ez,

3 e, a 1z 3Y, (. )1

5, z w2 a y Y, 0z

0 0 0 z 1, 0w hz

1z 3 0, 0 sz

0. $ 2 , 1 3

, 2 3 0w 32

1w 0 3e 3e, a

, 2 a Y

3e 0 38 e, 3 e 38

; 0 2 3 0 w2,

3ez e, Hz w1 z 1

0w. #e , 9e a

, w 4 y 9:

a 2 t 1z 1 h

e: 3 0 9 32,

9e a 0 s

7i, . 7.: 3 w2

1w. $ A 0w 2 sz, A

, sw a y, . A

0 0 3e 0

3e: A 3 Y 0 az 2,

a h e, w1 3e.

1 s 0w 0 1

a, a e t G, aw

0z 3 0 3va, w z

s , 3z: y 3 2

4 [4 Y w2 e]

1. e n2 3 z,

Y, w e, aw

s. a 9ew 0 4

: A , 0w 6, az

1, A a D, az 4

, (. ) 32 a, az e,

e: z s ,

3z. e

a: ty 3z; t e. $

, 2 aw y hz H e

0w 3 3h H. e

0, Y e, 0: a a

a 8 G.

l0w 0 2 2 3 s y:

3e 3e e a

a. 0 h 3 2 [ sz S

0z] e w2 a,

2 0 2 w1 30 z

tez 31 a, a a

a e, 2 y 31 2 2, 3

aw 38 2 tszz 3 3s 38

e, a 3 3h

y. # a Ge a, 0

8 G, A a a

0 D 3 1, 0 2

e 3 h 30; y 1

z a. $ 0 2: Y

y 0 3 a e, A

nyz e 0. h e

a 0, 0z E: 0

e 0: 0 ; 0 ,

0 G 0, 0z: 1z 3

0z, 3 s e:

0 , 0 0 1 0z: A

1, 3 0 e;

32 0, 0 a Y 2,

0 aw 3 w; $ 3 (.

)1 yz 1 a 1,

a s, :

1 a: a H

a, 3 0 3 2 0. aw 1

0 sz 0 a, 3

az 5 2, a Hz

4 z. 1 n2 3 0 ,

S e, 3 s,

1: 1 s, 3

ew, az 3 sz. a

a 0 3 e e.

e, 2 4, az 0 Y,

s 32 e.

a: 2 3 az

a, e 0

7.. $ A 2 1 t1w w2

e. #1 ne, 3 e, 0

3 a: j G 3 0w

0, 0 3 . 2 3a

j y, 0 3 a: 1

a, y 1 H, S

0 y , 4 3 0

0 za. 2 s 1

3 j y, S y 3w2 a 3

ew, h e 0 yz

az: 4 e 0 e, 1.

aw 1z 3 az 4 1z 3

0z 1z, 9e az e

0z. # a a, ,

e a 0 az,

3va ez, p0 ,

0z (. f) D: 1 z 2

Y. 0 3w2 1

e 3Y t 1w e. $ az E

0 0, a S 38zsz, 1:

e 1 1 9,

2 1z 1z a S. 3 a:

3 h 1 z,

2, 4 A 1z 3 s S,

0z z 1 t S 3sz, s

S, z hz. h 3 0

a 3 2, 0 B, 0

ew sz 4: Y Hz

1 1, 3 az

D, w 1 5 t1 t hz

0, a: 3 1 sz.

a w a t aw

yw A, az ,

sz h: h , 0 ew

4, 1 yw 3

1w, r } D a, 1

n7Y a 3 a, h ,

H, 1.

 

 

 

(. )

 

~Ͳ Z~W F~Ѳ, j xjw, a.

 

h 3 1, 1

a, fa, D az.

 

2 1 nY, a 1 h

1. 1z w 8 a,

8s S, a

a. 0 3 , w h, a

3 a 3 1 3 8 e:

az, 1 ez ne 3

. $ 2 E a, e

a, a 3 a

e. aw y e [ , 4,

], a, 3 a S a. $

z E, aw, 0w S a.

1 1w 3 0w [a 3 1

Y e] a 2 e

y, e , 3 a,

0 a , 2 2 1

0 3 1: , 1 0

, w a, e

hw 1z

fa h e a

t a., h 0 3jw, e(.

)z t a: h a 3

1, a 3a, a

3 sz a 3 a:

3 0 a e, a 3 1, 0

a 3 h az ez

4 ez z a: 8

4 a , 0 t1 e

a: 8 4 a ez,

, 0 s a, 3 1

a ., ks e az,

a 5 1: h

a z ez, 1

y 3 1, a e, 3 3 5

1, a, A n2 2

0 a, 3 E 2,

1, e. $ h

a, 2 n2 a e:

2 , 1

0 e, 2 y 1

1, 3 2 ez, e 1 0.

S E, n2, 3 a , 1

0 sz: 4 3e S

s 3 H wme a, 0

1 h y e 0,

3 3e , 2 0

1z 3, 3 az

we. $ s s, 2

az h, 0 a t

ez: e 3 1 3

1 e. e 1

2 a h 1, a a

1 3 1 ez

e. ѳE 8zs 3 Y , 3

a, w 3 E e 1

0, 3 y (. ) ez

1z aw. 0 a E 3

8 ze, 3 8 0

e, 2 3 n2, az E, ,

A 2 aw e h. $ h

1 a A, a E

0 3 a 1 e

1 5, 3 E 1 0.

le D, 30 S s 0

3 s . az , w 1

af 4w 3v0x 3 3vH

. $ 2 yw 3yz 0 9

a, y S 1 4:

3 , e t n1

3, 3, w 0w 3aw 0

a Y 0. y 0

a, y a D

S.

 

 

 

(. )

 

Z~W F~ѲZ, j xjw, 38 lf az a.

 

1 zy 3a, a

e, a 1, w 3

e 9ez z, 3 1z 0, a

a jfz av,

38 y h 2 t

2 3 2, 1 w, 3 0

a a 3h 1, a a

mj

0 ew, a 6 1z.

#2 a E a s 4

H 1, 2 y , y

z 0 a, 0w 3

h, a az., y a

3e 4 4 1:

1, 2, 3 a, 3E 3

a, a y 3 0 e. az

e zy 2, z az w2

ez, e 3vj 2, 3

Y 3 : e a a a

3yz mjz 6, 3

z Ge a, 0 2

, a na t a

1 3 2 h E: 30z 3 ,

e 4 az, 3 a (. )

a s 31, jz 6 1z

H, e 3 z h 9e, 2

a ne te na, 3 a

h 1 az 0

e. # a 1 ew

0 az : 4 0w , a

h, 3 y e 3e.

s 3 3a z y z:

e E, 0 30, a vj, e

6, 3 e 0: 1

y v1, 2, 3 0 yf: a

s h 1 a, 38 0 a ez

3 az az nY 1, a aw

ez 3 ez nY: 0 1

ew ez 3 az, a az

nY 1: a 4 ez 3 az a

nY: 0 1 1 pH, 3 0

1, 0 3a, 3 .

1 w: e 0 az, az

nY 1, 0 3a, j, 3 1

y, a 3 a: 1 j 3

1: 2 s e . 0

8 z 2 3 1 0w .

N y z: h 3va, t

fe, t a, t 2 3 t wa: 1

z 0w, 3 e a 3y

0 a 0w, a : aw

31, A A, 0 wa 2, 3 y

31: 1 az a 0

av, Hz 1z s: e

1z, 0 jfz A, 1

a, a 3ez, 0 jz,

(. ) az, yz A,

3e, fe A, 3 j 31, 3

0 31: 3 e

amp wa. ѳ2 y 30 ez,

y a a 1

a, 1 0w yz e

ez. 2 1 a, E

te t 1 0 . 1 D sz

e 0: az,

a, 1 4.

e a: 3a z, w

A y z

lf.. a 0z 0, 1 Y a

y, s 3 E: w 4,

1, 3 jz 6, 1z H,

az na z ez a, 3

a 1z 0 ez: y

H, y a, 3f1, 1f, 3

wj, 3 a 3y e 0w, 3

a. 0, 1, e 1 a

3 j, az 8

mj: E 4 e

3H, 0 1 z, A s,

a 3 s 5 ez, 2 sz

5, 1z, 3 0 e

y.

 

 

 

(. )

 

^ Z~W I~˲Z ~W.

 

e j a zaw nA aw

j, j j jz,

0 3j j.

 

 

 

~Ͳ.

 

h, a e a, 1

y, y 1z

7.: e yw, az, s 3

h. ѳE, a 9, az

a a a, A a z S

1z 2. $ 1z 3

1 w2 S, 38 aw 0

azz 0, w2 e a. 0 8

t z z S 1. 4

3 h, A w0 e 1

0w, e 3

0, 3 2 az, 2 h t

, 3 t S h a ,

Y 1z.

 

 

 

~ .

 

# a t1w 0 fa

2 7 e. 0 a. 7., 3 e

e, 3 2 1w zy, (. )

w a nh az 2,

Y 2 4 e 1w y,

a e e E ez. e

a, Y , 3 w2

E e: 3 1z, a

w2 1 , y 3y a.

$ e 1 a e, e

ta t : Y 30 2 n2

4, 30 0, 30 1

0. #a a n2 ew

t0z, 3 a t1z:

0, 1z z

e 0, 3 0,

a a: 1 0,

z, sz 0 , 32

3j, 3 e 0. ,

2, h e , e t

zez, 1z a: a

a 0 s 3 ze, 3

1 t1 j, a

fj e: E 4 1 0.

s h 3aw, e a y

e, 4 0. $ y, :

ez, az, jz, 3 1

a a. $ 4 z a

a G. Y, t a h

na, 0 h e 3H

ta: e 0w, w 3E

y e, a: sz 1

0 3s 1 s 3

e, 3 a s e. 1

a sz 0 ez,

t1 yw (. ) 0, A

az, w ez a 0 1.

a w y 32. $ n2

1 a, 1w 3 hw

0 a z a 3

j. Y, s n2 w,

a E e: s

a, az 32 , 3 e

y 1 e, 4 A

a taz. az A oa

a e , 0 s n7A,

3 7, 3 a 32 j; 4 y

e 1z 2, 2 a e.

Y S 1 3 w2,

a 0 a az a:

4 A 0 , 3 z

, 3 S w ez. fa

y 38 A 0w. Naw 0

h 1, a ma 3 a

a, 31 e 1

1: faw, 3jw, v3aw, 3

jw. $, S a tez

2 8 0, t1 t e

E 3 a aw . $

s a, Y 2

0 e. $ e

t1 1 ze t n1, 3,

8 e y 4, 3 a

0. t0, s,

3 a 1, a, 3

2 a 6 a aw , t

0 a ta. Y s t 1

e, w e s, e a

0 a 4(. f) 0

e. 1 w 1w

0 h, a az 0, s

e 4: y n2 e. a

a e 3jw.

N2, S e z

e, h sz a 0

e, 8 2 3 0 0 nh

31. # a, 1 1 w2 w

32, 2, w 1 a ta 4

e: 3 2 s t 1 ,

a s R, 1. E

3 h s a:

a a az nhz, 3

na, 1w 0 A a.

$ az, 0 a A, a 0

a 5 t w ez, z1

a 0 ta. n2

s a e, E a

a: 4 2 s a 5 2

a, sz a 0.

w y 0, 0, 0

4 ez, s e, h y

t , 3 aw a a.

0 , w a wj 3 j,

h 4 , 2 s fe

3j: Y e 4

E 0 0 0 ta t

e, 1, s 3jw, a

a nez 1.

 

 

 

~ 7.

 

hw 1z a 0

0, 1 e j. 0(.

i)w ez A awz, 32 3E

w0w a . $

az a 0w 3 1z,

3 2, 2 0 : 1 1,

t h e, A aw a.

1 sz 3 e A, w 0

j, t a E hw.

0 a 1 a s

4, a 5 ne, 3e

z2 : a 3s e,

sz.

 

 

 

~ G.

 

ija, s a 1, S

0 3e h t a, ,

e s, taz t

wez: 4 e 4 a, 3a

t zew e, a Y 0w

az, e, a 1z, e

0: t1 a

31. $ 3 az

Y 1: 4 sz 1 s, h

3e t , a ez

, 0w a. a az

a 3ez, az A. #

a n2 1 1 31 a,

1 az 3Y a. aw

a. oe 4 a 4

e t A, a 2 te a,

a 0z 0, e a e

a w2 3ez, e

e, 3 s e 0 (.

i)a, ty t 0, 0

e h. # a a a 3 2 3

0 , 3 a e

sz, 3 1z nh: z a

e sz, e

a.

 

 

 

~ 7.

 

a 3 a 2 1 0

a, 0 3 a, .

a ta 0, j A,

a 2, aw 3 h 0, 3

a h 1 E a,

e, 32 a a 0. Y

3 D zh, 1 s e,

0: 30 h 4, 2

y, yz , w

1 az, E 0

az 3a y 32 2. h t

a, t z e, s

nh, a ta s .

0 0 a z 1 0

R, 0 5 yz a A

32 2 0, e a sz,

e t wez zh, 3 aw,

a 0 sz, s

nez.

 

 

 

~ 7.

 

#H, 1 az, a

a. 4, w a 8

ez, 3a, 4 y

s, 3 3 2,

a e.

 

 

 

(. 7i)

 

~ 7.

 

z ze G az

a, s az 4 e.

$ E 3 z ez R e, 3

3a a yz s a,

a e A.

 

 

 

~ 7.

 

0, 3 0, 3 j, 3

1, 3 , 3 w0, H

ez 0. Y a, 0 3

0, a 3 1: s

azz 1z , 0

, 3 az a

a. $ 3 1 5 0

ez, 3 0 3, 3

e 0 0w e: 4 n2 3A

e e h ,

az 1. Y, 2 E

t0w s 5, 3 a. 3

e, sz S e, 3 ks

E, 0 1z.

 

 

 

~ }.

 

2 Y 1 1,

4 j. 1w 3 0w w2

yz zy 2 , Y e

a: 4 0w a Y 0 3

0 2 0 a A, 32

e, e : E 4

ew 0, 3 h

w: 4 3w2 h t1

z, 32 1 0, ez a,

a 0 e 2, S 1w: 3 a E

(. Gi) 4 0. 0 a 3 2,

2, az 2 3a, a e,

32 0 ze, 3 e : 4

az , w

3a 1, 1. 0

0 j 1 3

2, 2, az S a, e 32

0, aw e 1 a

na , 3 1 0,

1: E E az

0 j: 4 1 0

ny e, 32 aw e a

4 0, w 1 ,

y a a. 0w, 1

ny ze e 3 a, 0 1

, sz 0 j,

w 30 3 , 30

: 4 e 0

a, 2 1 e, S, 0

h, 3w2 h 0w 1,

1. 2 1 e, 32

0 0, 0 3 0w

3ez, 3 n0w 0 0

1. $ 38 2 a 32,

a 0 a 1 t w2,

0 a, 2 a, 3 t s , 3

t n2 3w2, 3 t ez 8 0

a, w1 a h

e. ew a 0, 3 e

0 a, 4 2, 2

z 0 3 s

ez: 4 0 a, a e,

3az ez (. 7i) s:

sz 4 e 1,

, 1, E

1, 31 . #e , 2

1 0 a a [S 2 h

z 3hz z 1], 3 1: a

e 0 j. ѳE aw

e, azz sz 3 az,

a 0 , 3 1z 5

e a, s e a.

S 6z, 1 e, 2, 2

3 : naw, 2 3

s e, sz 0

j. Y 3 1z 2 z

3ez aw 0, y j,

aw 3 ez jz na.

e e.

 

 

 

~ f7.

 

D 3e, w 1

az t a, a E

, a

w, aw 1 3 a 3 e.

2 nh. a 0 0w 0

3e. 0 0: w szz

, 31 4

7i.. 3 j: y A y 30,

1z y Y, 1z

1z. 3 a: a

, y 3 1

. 7.. a nh a e

e 1, S n2 3

y. Y a, 0 sw

1z yz y(. 7i),

a e 0: 4 e

a a y, 0 1 nA

t1 t a. $ Y, w e

A, 3 aw: a a

, e az 1:

Y, w a 3z, 3 e

0 0 ez. 3 Y,

w y 3S e , ez w2

3 R0 nh: 3 t w

y 2 az , a

1, , 2 . 0

e, y e;

Y A, az 2 y, 4

, A 0 y: y

a, 0 ez, 3 1z

1 az. y, t1 t

2, 0 3y: 3 a 4

, e 1 5 , 3

yz 1 4 : 1

tA a y.

 

 

 

~ .

 

yz a ez, A

2 s, az a .

$ S 3 1z h a, s

6: naw 2 a , 2

z 1 1 s.

0 a 3 s, 3 0 3

e, 0 n2 z1z, 3 Hz

a 1z: 3 0 2

0w ez t 1 s,

a ew (. 7i)s h.

ĸ 1, 32 aw 4 ,

Y [ 3 E 1 a],

a e s

. 2 , 0 e

e, e h fj, 2

1 a: 4 1 , 3

y zy, S t

, 3 0, 3z 0 ma,

1 e, 3 e 2 e

e, z: 3 2 1z

1 , S ma,

0 sz a a, 1z

e h. $ e 3w2 y

e s: 3Y 0 ze

1z ze: 1 s

3w2 h y w2, w E

a ez a aw, E

0 ez y aw. 1 , 3sz

e, 2 1, e, w

a, y e e 2 e t

w2, 2 a a a,

za S s 2 3va: 2

e 1 ze, h

e 0 e. 1 2 2

e, y Y, 2 h: D

wa te, a 8 z

1 32, a e e, w e

.

 

 

 

~ i.

 

0 j, 0 e

a, h te e

3az . $ 4, w

1 (. 7i) 2 2 a

wme 0, 3

e t e a, 0

a 1, 0 A, a

1: 3 a 0 a,

e 1 1 32:

4, S 3 j, naw, ,

0.

 

 

 

~ 7i.

 

e a ew

1 h 1z e.

 

 

 

~ Gi.

 

e a n2 a

fa y a. H 3 wa

aw a, 2 a . j

oE h s ,

a 0, a 3 ez,

a H a 31. s

j, 3sz, a 1z , 0w

yz 3 ez. 0 h 2 h

, 0 n2, a 3 1z

y, 2 0 az t wez 0w

h .

 

 

 

~ 7i.

 

e 1, 0 a

h 31 1, 3 e t y

zaz 0 h, 0 1z h

ze.

 

 

 

~ 7i.

 

1z , w 2 e t az

az 0, 3 y, w e

0 4 e, A w2

a a 4 e, a

0w ez 0 3ew. 0

0 8 az 2 e, e

y a. 6 1z 3 6

jz, 3 e j, (. }i) 3

na e: 1 2 0

0 32 38 2: 1 Y A,

w 3 n2 3 0 0. $

n a , jz a

0. Y 3 s 1 yw.

a 0 pA

a pA }, A f7:

v3, J v2 f 6 fa, A

v0 jv fw6, 0

1 oa j a 0 .

0 0, 3 . j s

38ze. 0w we te

h, te B az, y

a, ew a. $ 0

6 1z 3 6 jz, 3 2 0w,

3 , sz 2 jz. $ E

y 4 h, a : oaz

Hz, 1, e, 1, 2, 3e

0, 2, 6, 3 2 6, 3 jz : 3

4 0, 6, 3 e, 3

Hz, 38 0 31 4 h,

y sz 2 jz. 1

2 y 0: 6 1z, 6

jz, 3 Hz, az a,

Hz taz t h, a 0z

2 jz.

 

 

 

~ 7i.

 

a 1 D, 1

w2: 0 3, h 31 38 0

S w. # a a a

0, 3 e 0 s e

0.

 

 

 

(. f7i)

 

W~ ~ I~ a 0.

 

 

 

~².

 

w2 a t 1z,

ez t w2 ez, a

w2 az, h e, a

1 3 na, a a

a. $ 0w a e 3 a

y, 3 0 hz z. Y

a 1 ez, a a e

. 1z e 2 e,

3 yw Y y. $ 2 0

1z, A 1 aw, 3

0 1z t a, A a

w2 1w, te a. Naw,

1 2, a a 9z, taz 1

, 0 w2 z t aw:

2 3 2 Y e 3 0 a

, a a 1.

 

 

 

~ 7i.

 

a 2 a 0, 0

1z h 1, 0 (. ) a

4 s; 0, w z jw 1

E 31 e

sz yw 1, 0 3,

sz n2 t 0 a, aw

. 1 a 3 3Y

ez e z 3w2 ez: Y 2

ze 3w2 j, j,

0, a 2 a a, 3a z

1, w j. # a 0 1z

h y: 0w E e

e t w2 azz e

s, 0 a ,

0 2 0 t w aw

z.

 

 

 

~ }i.

 

a , az D

1, 0 a jz 3

n 2 y, n2 a, 0w 3

0w S e yz,

1: a 5 e 0,

S E a. 1,

la r0, e e e

0z a, 3 1 h

az: 1z , w a

0 a , a e s

n1, 3 a az, 0 0

2 e. $ 0 1 :

Y 3 1 0w e A .

0, 2 1 av fe: 4

1 taz: 3a 1

rA, za s, 3yz , w ez

t0z. #

a (. 7) 4 1 1 za

e, a tez rA: 2

0 a a , 0z 4

r0, 3 y zh, ze D;

1 , A 3 A, a S a

a, 0 0 a, 3 h e

s za 3E: aw za 2,

A z , 3

e 1 0 0, a S

wy a. # a 1

az, a z A, 1

e . a sz

e 0 a , 3 e

e ne, a A a t

A: h a 3

e . e a e 38z1

2, 2 3yz 0w z1z

S D, tezz t a 3 ez 1

ze. N A e

1, A 0 1 ew

a: 4 z A e

a a ew e. 3

0 az 32 az

0, 3 a 8 1 ez,

0w 3y 3 h e 3

e s e s, a

e a 1 , 3 n hz

a, 3 e a tw.

$ 0 1, 3 az, 3 38

0w, e ew 0,

0z, 0 4 e

a, sz 8 2 z S

e: h 0 w2 (. 7) a,

0 a w 0w 4

ez.

 

 

 

~ f7i.

 

Nw e a 3h, a a,

0 1 S 1 a,

0 a y, w e

a. 3 z 1 1 h 2

1w, az, 3 ez t

1 n : 3 sz

0 3 a 2: y

32, e z .

 

 

 

~ 7.

 

Hz 38 ew 0, h

4, a n , 0 3a

a: h 2, w a a

5: 36 0 0, y 0

0. , Hz 3E

s S 4 r0, a 3

ez Dz. Y n 0

e h R, 3 a e y

e, 8 s rA, 3 oE

E, 2 e, az

3za. 4, w R

e h 8 ez: Y

w1 z 1 e s

y ez.

 

 

 

~ 7.

 

y, 1z , 3 0

0zz a, e y: a

a 0, 3 0w s 32

8 3e. 0 3 a

a 32 sz,

0 t a. $ (. 7)

e: sz 1z, 3

y Y 1z.

a: a y 3

1. 1

taz t 1 0 e, 3 A

A s y 2, az t A:

y e Y 3s 38 w2

0. 1 Y a 2, aw 1z

nh.

 

 

 

~ 7.

 

# e, e ez,

e 1 t0, e a

a s, a A n s

y t 1, 3 e 1z 1

a y a, 32 s 5,

s, 32 t1. 2 1

we: 1 ts 3E, 1

0, 3 a 0 0w,

y 2 1, az, 32 3h 1

1: 3 0z ta 3Y,

e y 1: sz,

az. s Y, 3S,

32 a, 32 1, w

0 s R0 a A. a

a 2 h 0. e

1 s 5 t 1, 3 a 5

e R0. h a 5

y a. e s. e

s 0, e t az.

0 a 5 ez zh .

 

 

 

~ 7.

 

e y y e, 32 (.

7) az S az, 2 t a

a,

0w 1 2 a Y e.

s Y w2 a e 1z, a

A a 3E.

 

 

 

~ 7.

 

Y, e 2 1, 0 3, t

R a, 0 a a

8 ez, s y. z y

w 2 0w 0:

z w2 3S a. A

zzz, a 0

1 y, 0z wez

zh, 0 a t az 2.

, e 1z , e 3E

2 1, a A, 2 S.

 

 

 

~ 7.

 

# 0 t w2,

az 32, y 3Y

0 3 3E 0.

 

 

 

~ 7.

 

y 4 a, 3 a a a.

Y 1z e A, y 4

a, 0. w ez

1z, 1 32 A:

azz 1 a, 0 2

y.

 

 

 

~ 7.

 

, zaz

a a, 1, 2 0,

0 3: a y

0z, t 0

ez: 4 0 0 ez. (.

7)s 1, y a

0z , a. $ e

4 s zez. 2 w2

3, 1 A z, 0 a

a 0; w2 a s

0w, n0, 3 r0

e 6, E 30 e a:

0zz z1 ,

az 8 1 3 8 D, 2

te h 3Y z.

 

 

 

~ 7.

 

ѳe 0 a, w

az ez t aw s.

Y 2 a h, 0

e t 1 0w 3

nw, 3 2 e e

a. $ 0 a 9 te,

e e.

Y, a n 0 , 3

a y.

 

 

 

~ 7f.

 

aw yz 2 1

1, A y a. a

4 s: 31, 1 5, yz

w, 0 , 1z h

z. Y 2 e s

A 0: e s

e s, 0 z s

a S 0. e s

h e 4w, 0, y

s, z j 0. s 3

oE A: 2 a a 2

a a. Y sz 0

3a 2 (. 7) h, az

1 E 0. # 0

2 . 2 sz h A

Y a: 0 h 0 2 E

3e; 2 sz 1, 32

oE 1 y a; $ sz

3 a, , 1 6

a S. a a

a a 0 : aw

s 0 a 3 3s.

 

 

 

~ l.

 

a e, 2 3 ezw

a, a 0 : 3 n2, 3

5 y t2 t

1 2 0. 8 1z a

1 a, y Y

, E A. a A A

, 3 t S 1 a.

a 0 1z y 1.

 

 

 

~ l.

 

A y t1wz 3 aw

8, e ez e

3w2 1z 1 1,

.

 

 

 

~ l.

 

Ҩ 38 1, 0 1 0

e, e w2 0zz, az

az yw s. $ t1

31 a.

 

 

 

~ l.

 

A 1z 2, 3 ez e,

1 j.

 

 

 

(. 7)

 

~ l.

 

e 3 3z

0, e, 32 1 2 h

1z, n2 a 1

1, 1 1 e

e: s 5 ,

8 wez, 0 30z ez

sz.

 

 

 

~ l.

 

y a 0, a

Y ez: 3 z nA a

8 1: 0 ez, nA

32. e az 3Y 0,

y e e.

 

 

 

~ l.

 

e 0w, a 8,

azz 1, a y e,

a 3 , 0 a ez

ty e. 0 0

w ez, 1 0 s

e e.

 

 

 

~ l.

 

1 a, ts w2 yz

2, e y e s,

y 1.

 

 

 

~ l.

 

N6, 8 ez nA sz,

. e 1z

E 1z 3 a. 0 n

0 az we, az

2 .

 

 

 

~ lf.

 

yz 4 ,

E ez 1z.

 

 

 

(. 7)

 

~ 7.

 

0 0 1 w2, az S

y, . 0 w2,

e, 0z a: ez

1 0 y. Y e

4 y, a. $ Hz

sz a 1 3 w2

ew.

 

 

 

~ 7.

 

3z a 0 ,

0 az 1w, w2,

aw E 1. $ 0 e:

y, 0 4, 0 0,

s, 0 D

. 7, . lf..

 

 

 

~ 7.

 

a, 0 0 a, y

z. 1 nA, 32 1,

sz y 8 2, 0 3

a 8 1 38sz az 4

1. $ A y a e.

 

 

 

~ 7.

 

e 1 e a, 4

j, e e a, 32

ta.

 

 

 

~ 7.

 

ijj, 1z kh, 0

s h ne 1, az

zh y y 0 , ,

0 3, 1 y. Kh ,

s , a a za,

az 8 2 2 0. Y 2

j, a ze, s

0 h 0 e.

 

 

 

(. 7f)

 

~ 7.

 

2, s 4z a, s

rA: 0 jz 0 t

az.

 

 

 

~ 7.

 

a ez e 0 azz

, 0, 1 ez Y

ez 2, tez 8

h 1, 0 . Y a

4 1z: y, y aw.

 

 

 

~ 7.

 

#j, 0 3 j a

y e, a 3 a: 4

38 1 4 a, S 3

3oa, 1 0: h ,

na 0, h e.

S a 3 s e nh

ez, 0w a 3 1z,

e: naw a 0

3 1. 1 4 4 4 a

4 wjw, az a,

taz A, 3 a 9 e

a. Y 2 e 4 e,

sz a e. $

0, w 1z n7A 3 7 3 a

, A n2, 0w H 3 0

3a, s G e A. # a,

E 0 y, 0 az

a 3j, 3 aw 31 a,

2 3 h oa, 3

t e h 3

a t.

 

 

 

~ 7.

 

az y, Y , A

(. )h a. $ A D e,

w 2 ty Y 2, a E

w, 1 5

7, . l.: a 3E ,

a 1 4 1 3h. $ a

0, 0 y h 1, a 0

, A 1, h t D

e e 3h

y;

 

 

 

~ 7f.

 

z, az 1, az

e. Y 3 A, 1

1 1, 1.

 

 

 

~ 7.

 

a 0: Y e a

sz 0. hz A a,

a w2 e: 0 e

a, a yz, e y

s.

 

 

 

(. l)

 

W~ ~ I~ a e.

 

 

 

~ 7.

 

s 1 a 2

1w. N a s a

31 a, 3e t ez, 0zz

n2 e ze, 32 0z

e, 3 ez ze.

 

 

 

~ 7.

 

ez e 2, A,

3z 0 1, 32 yz

h 0, 32

1 3 0, yz

j. A 2, 3 e

t 2 3 t a

ew: a 0 ez.

 

 

 

~ 7.

 

hz z 0 h 0w

1, s h a, 8 1

ez. Y t1 a s 3E

E. $ y 1 yzz, .

4, w nA 1 32

az.

 

 

 

(. l)

 

~ 7.

 

0 j e, a az,

a Y e, 1 e, 3 0

w2 w2 2 Y. w2 yz

y, n0 yz, 1 a,

32 1.

 

 

 

~ 7.

 

0w 1w a, y

0 e, y ta t az

zh : 1, 0z

w2 e. $ e: s e e,

e 1.

 

 

 

~ 7.

 

0 1, 3 0 azz, az

y 8 az zh . 2

az az 3Y

e: h 0 0 a,

S e 1w a, 3 S

s , 1 e

1, 3z 0 E e.

e y s 2 y

z, 3 1 30 e z2

. e a 0z 3

30. h 1 0w ,

0z az. 3e 1

1z h .

 

 

 

~ 7.

 

0 1 ez 1z

zh . e z2

y z w2 : A a, 2

1 Y y, h Y

a, 3 0 1 0w (.

l), 3 0 1 z0 a.

 

 

 

~ 7.

 

zaz

waz zh . e 2

zaz z w2 : h

y a, s y z,

h a, A 1 8

wez.

 

 

 

~ 7f.

 

1 e 1z h

: A a, A y, A

a, 3 31 1 0w

, n0 y y zaw

az.

 

 

 

~ .

 

azz h , 3 t

az w2 taz, 30 ez

az, e sz

e, S 3S 1. 0 3 z

s n S aw, a.

 

 

 

~ .

 

a, a az 1

S, 0 y e t az 0w

zh : e y, A

0. ez E 1z z w2

a 3 s , 0

0z ez.

 

 

 

~ .

 

K1 1 y 0, ez

z sz 0z oaw e

0w s.

 

 

 

~ .

 

a a E e,

3, 1 ez y

e.

 

 

 

(. l)

 

~ .

 

zy ez waz:

A s Y a, 2 Y

y z, h Y a, 31

S , 3 A 0z az.

 

 

 

~ .

 

azz , 32 e,

e s ez e z j,

e oa Y, a a S

1 a .

 

 

 

~ .

 

a 0 z ez, 1z

h ez : A a, 2

y, h a, 31

1 , 3 A E 1z.

 

 

 

~ .

 

e a 3 2 e e

sz, ew z j.

 

 

 

~ .

 

e a e, s

e z w , 0

y 1z, w ,

1 32 .

 

 

 

~ f.

 

e, e a 1z e

y, te 31 t

ez, 1z A, y 8

0 h e. $ 8

ez aw 1z, a 1.

a 3 v3a.

 

 

 

~ o7.

 

ija 1z a, 3 (. l)

3, 2 3w2 a ez,

y 2 ze, az

h a 0z. a 0w 3

. 2 0 w2 1 0

0 y: 0 h

e, y 3e.

 

 

 

~ o7.

 

e 0 38 e

H, 3 3, e,

y 8 3e 0w e, 0w

az 32 A.

 

 

 

~ o7.

 

a S az, 32

H, y 8 3e 0w

e, 0w j.

 

 

 

~ o7.

 

Tez t rA 3 z

y 0 a ez, E ez

1 S 0 h a, 3

s 3z: 1

0z az zh, 9

1.

 

 

 

~ o7.

 

0 2 h 38 a

1 2, 3, z

e 3e: s t

1z 9z a a 3 s,

y 0 ez, A, 1z a

e 3 1w, z

1, 3 1 32. 1

z zew az y a,

w 0 0 3z

a 9 e.

 

 

 

~ o7.

 

1z e 0 nY 32

(. l) a, y 0 1

0 1, 0 ty t

0w 3 yw z. e

a aw A, 2 a

, S e 1 H, 3 S

s 1, 2 a a

1 e ez 6 D. 0

w2 0 y y 0w

yz a, y a 3 e,

3sz 38 R, 3 0z

nez 1. 0, a y

1 z 3 a D, e

e 3 0 e, yz 3Y 3h

2 a. # 1 , A

a 2 0 sz, s

y s e , 8

ez: A S ez 1

, e 0z wez h.

 

 

 

~ o7.

 

0 a 3 1z

e.

 

 

 

~ o7.

 

a Y, 0w 1 az, 3

s y, 3e D, 1

sz. a

n1 a 0, 0 h 31

a, A y, 2 a,

0 s , 3 aw

0zz aw az, a

az.

 

 

 

~ o7.

 

0 a az 3 s

1 2, (. l) s 2 h 3

az A.

 

 

 

~ o7f.

 

1 2 a 1

y a, a 3 1 2

Y.

 

 

 

~ 7.

 

a n2 a, a

0 3 ew y 0 .

a e sz za A.

Y y y a h

32 a, 0 3, y 31

a, 2 a, 3 0

0 h s.

 

 

 

~ 7.

 

1, ez ez aw, 0

1z 0 G, s

kh s 3 1

e , a e

e w: h y a,

4 E na 0 3 a.

Ҩ, 0 s 3e ez,

3 h az, 2 h tez

t rA, 2 y 1z R,

3e 0, A y az,

2 a, 3 A 0 s h

ne. 8 1z y G

a, 3 yz e 0z, 3

sz kh s, 2 y

3e 38 R, A y az, 2

0zz a, jz 2 s

ez 1 , 3 A E 0

h s we h .

 

 

 

(. l)

 

~ 7.

 

2 az 1 s,

1 3 y 1 , a

e s az, 3 2 0

h ew s. 8 y a

2, A y a, 3 A

y, s 0zz a, 3

3E A y s ne

1, 8 ez, 3 aw a 0

s, e yz we

Dz.

 

 

 

~ 7.

 

y 3 nhz kh,

32 s 0 2, a 3az

3 a ez, a a

z: y a,

y, 2 a, 3 31

s , 3 aw 1z.

 

 

 

~ 7.

 

e E 1 a w2, 3yz 2

sz. $ 2 nY e y

e, a sz.

0 w1w az 1 aw, 3 y

s 1 0z 0, e D,

3 e S 3va:

a 1 w2 w. $ 2, 0

1 3 a, e h E:

az a 2 y.

 

 

 

~ 7.

 

# a y 1

h, s sw A, 3 3z

8 na a e sz Dz,

(. lf)0 1 yw 1 a.

$ 1 a az 6 D, 3

1 a 2 a y w2, w

0 a a a D, 3 e

y aw, 3 w 0 te

sz 3 e z, e hz

A a s 4z r0: a,

E , w E e a

9, 2 a w 1; 3

e 3 0, 3 0w 3 , 2 2

5 4: y

1 h 4 0z, a

0z, 2 w2 5, 3 32 38

aw. w2 0:

1z, a , 2 y 2 t

w ez.

 

 

 

(. )

 

# ~W I~W ~ͲZ y .

 

 

 

~ 7.

 

#s 3j [e] a

4 e: z w2 3 2 E k1,

tz E: w 3 3ez a

az. $ 0 z a 3 e

0 4 0 , 2 s: e

0, a e ts e t

aw, aw 3 s a e t

ew. $ 3 0 4 e, 3 s

4 s: 2 a

y Y, E 0z e s,

a 1 y. Y

0z.

 

 

 

(. 7)

 

~Ͳ H 3j a.

 

 

 

~Ͳ.

 

2 a 2, 3 0 H,

e 0 e 0 1 y

0, e H. $ 1z, w

38 1, s S E E,

8 2 S 0

8 y. h e t w,

1 s y Y ez

2 S, yz w2 0: 3

yw s h, 3 1 A

taw 3 1w y

a. h S E a,

a 32 , 3 2 h 0w

1 1 S 3 4. 1 a

s aw , a

0, 3E e 1 jz a,

1 1, S, w 3 1

e: Y h , y 0

w1z 1 w 0w A, 3

a 3Y jz 1, 2 n2 2

w2 1 a.

 

 

 

(. 7)

 

~ 7.

 

# a e, 3 0 a w2 0

A a, 2 3 1, 4

a a nh, 3 1 0,

Y 2 2 1z e a t

zh e. Nh 0: 2, y

1 a 2, e 1

e S a: 3 a E

az, 3 R0 a h ez

e, a e y t y. Y,

3 0 h 2 w2 aw,

0 h 3 w2 nhz z a Y.

1 a 2 az, 0 0,

2 1 1 2: y 3

a s 0 e, S e

A sw ez

a e. $ 1, 1 ,

1 vj: Y 3S 0

1 e, th Y 3S 8

e, 3E 1 y 4.

T1 h y , w

1 s e 3S. E e

w2 2 Y, w 36 0 0,

y 0 0.

$ 3a 2 a 3 , 3

H, 3 e t . $

e a, A e 0

s a a, s S

4 0 0, A 0 38 a

0 k1z s, a 0 y

r; a a: 4 a

e a Y 0 2 3S; 2 2,

: 2 3 (. 7) oa z a 3 4:

e 1w ez s

0, 2 0, a

a, 1 A 0. $

1 s y, h

0, 3 1 2, s Y 3S. $

0 y 0 0 h 3

Y y. 1, a : 0

1 e, w s 3

e 0 1. Y 1 a

e, w e 3 a 1. #

a A 1, 0 2

1 n: 2 s s e;

w2 1, a 2: 3 w2

2. h , 1z 8 e,

1 3 2 3 0. a

1z 0w s, e

3ez 0, 3 1z t

ez. $ az, w a

0 H 8e, n0

ta 2 3z, ty 3e

a, 3 e, H sz.

$ a az: H 2 3z,

e a, E, 3 az

2 az, 1 Y 2 aw,

1, 3 0w 4 1

. G.. s, w e 0 A h

y A 2 khw: Y 3

a 3 y a t w2,

a h ew e nhz

z tez S y. Y 1

0, (. 7)a e;

Y, 2 H 38 1, te

1 e h e, az h

e a. a 2 a

1; 1 0, 32 0

3h; $ 1 0 1 3

w2, w ne 3 h 2 1

31 0: 0 E az

a e. h , 0, 3 ne

az 31 h 3

0w 1 1w 1 e 3w2

0 1, 0 9e a

a; az a S zez

a az y, n2 a

w2 az, a 0

0 av: y , 3 s A E

3yz a, a z6

. 7, . G.: 8 4 2

a Hz az Bz e 3

e. 1 a e

ez 1. y, w 3

a a e 1 0z:

A 1w 1 . $ A:

1 s 1 0 S th

2 4, a

3 e 1 A. $ z y 2 0

h 1 0z 2, 32 a S 3Y

0; 4 n2 E y A, 0

31. 1 , e 2, A

3S 0 2 y. $ a 0

s a 2 S, E e 3S,

(. 7)Y 2 0 s 2 a,

E e 3S: a 0 s Y 2

S, Y 2 0 s Y 2. #

aw, 1 3 1

0 y: Y 2 A A z

n1. s, s a,

, w 0 j w2,

3 ez e 4, 3 3y 1,

3y y.

2 a e

3e, 1z 3 0z

7.: 1 a e

ez. h a 4 2

1 A, y 1. e:

az, za

f7.. 3 zaz, 0. ,

0 sz y a ez,

a 3 32, 3e 1

3z A, 1 4 A y

e t 1 y y; az

h, 32 1; 4, 1

ez, 5 1 y 3 2 3 0

a. , , e e

a 4, 3 Y, 0z w ez

a A a 5 wa 1

e. $ 31 e a 3 0

a e: 32 a, j h

a, sz e, a t

e a e. a 38

ew 4 : 2 a

a 0, 3Y te S ez:

a 3w2 sz a,

a (. 7)1z 3Y a, 1z

y 0 a s, a

0. 0 0

sz S e az.

a, 0 32 a E a

a, 32 0 0 E

1 a , a

a, 0 y .

 

 

 

(. 7)

 

W~ a 0 .

 

 

 

~ 7.

 

e E a s

, 3 1z, aw 2, A 0

2 aw 3 w2 az 0 ,

1z a 0, e e, 3

az 0 31 1.

2 e, q 0, 3 n2 2

1, y e 3 y yw.

2 a, 30 h na a

e 0, w a 3

1 0 e. a 0

3 E 0, 0 3 ez

e 0. 1 , 2,

sz S 4,

0 1, 2 3 y a, 0

ks , w az 0

4, oaz az

a. Ҹ a a 30 E

e, 2 2, a 1, 0 t

sz ez a. $ a, 0

z 1 0 a :

3 a a 1z 0

1 2, 2 (. 7)1,

Y, 2 1z t 0 a

az a 32 a

Gi.. a , w z 6z,

z 1 a 0 Y. w2 a,

z e zh n1, 2

t1z t z 2. 0 s

wj, 3 a a ; 2

3 S az, a 3 te y

z sz e, 2 S,

az a e e; #

a 2 3E 38 0 w2, 3 2

h, y nA : 2 3

1 yw 0, yz a 4z

9. 0 E 1, hz a,

Hz 2 3a , y

31z 0: e

ze, 3 a D t E

e. , 3a S, e

yz zz: y af 8

0, 3 e S y t2

t S e.

 

 

 

(. 7f)

 

W~ wj j a.

 

 

 

~ 7f.

 

A , w nez

a, 3 sz 0 3A 38 Re.

# 1z, 0 A RHz 2

e a, A E y aw

a a 32 y 1 e.

nh, 3e 1z R 9,

1 R e h 3a s

0, 3 E e 4 w

3 h: n2, s

, 0 0, s 4

2, 0 a zh, 8 0z 2

D; # E

3h 3 a 1 y,

1 0 wj, 2 s

t 4 3

a 3j, 1 s

1z ze 1. h 2, e

a te, 3 a 3a a,

2 a 1 1 . 0,

e , 3 a

0, 2 (. ) s, 8 3az

1 4, a s 32 t

A, 32 t 3aw w y,

0 1 e. T w2 0w

1 R 1z a ,

w2 0w ez n2: a 2 a

, S e 3az.

1 E 2 e s

1, n0w h, A A 0

38 a h s 0, sz

e R: w1 1z

we ne a: 3 Y a,

0 2 a 1 R0 1

aw A, a, 2 e,

3 2 E 3w2. # 3 2 S

h 1, 2 0 h sz

S az a a, 3 2 Y

h 0 1 2 S, A 0.

1 , 0 s ,

0 ew H, 3ez

2 s. ez a 0 3a

4, 3 y 0, 1z a

e: 1 R, sz t 3S

ez 0. # e 0 3y

3 a, 1 1, e e

a . #a , w s

e 8 w2 ez, y

z1.

 

 

 

(. 7)

 

W~ e 3Y 3j.

 

 

 

~ .

 

, 0 Y,

oE e 3 2, 30

a 2 y: 0 n2 a

s. # a E a 8 ,

1 1, w 2, 1

w e, y Y 3 Y,

2 a 2 a , w

0 w2. 0 4, e

0; y , w 38 a

t a 4 y 1, 3 a

2 4 ez, 2 3E y. $

2 2, 8 h A, h

0 yw az: 3 2, w 1

0, 3 2, w s 0,

aw e, e

A. aw 4 E: y th,

3az. $ e 2 w1w

0 2 2, 2 e 0

a , y s aw : 2

E 0 y 1

7.. $ e (. 7)1 s,

y, 1 a 9, e 1 32,

Y 2 E 4 a: 3 e

y e, a 0 , t1z

S a. $ 2 e 0

0z A 3 R, 0 a

3 0 r0. a 6 aw

a. e 1 e, y.

s, w a, A y

e, 0: s , A 2

h, 4 s. # a 2, a e

0, 32 a e 0 e, 3

S 0 a z1z ,

sz y 2 h a. 1

, w e , 0 ,

, a. 2 0 w2

w2 az 0 0 :

ty t ne, 3 y 4,

0 a 3 a a 9.

$ 2 3 R 9 aw nhz

3. #1

1 a. ѳE a 38 1z:

1 4 0 H

7, . ., 3 az we

G, . 7.. # a a ww rY

a 2, E a y a,

a 1w az 31 s

a: 4 3 e 3 y e h 2,

yz A.

 

 

 

(. 7)

 

Z~W I~˲Z 38 7 2 1 0 , e 0.

 

 

 

~ .

 

#8 e e aw 3

, wz 2 3 t 1w

ez: wz s t 0w

az, e a, 3 3 jz

3 31 3 y 1 z ez. #

Y 0 2, S aw

ez 0. $ 1

ta 1 nh, 1

3 1: w 1 3va

a e, 32 a 1 0

31 4z 8 az e. , e

w2 zY e 3 a , 0

a 4z D aw } rA,

a A, 2 1 Y

a; 0 az 1, 0

a a 1; A az e

3vj 3 a ez, 2 38

zh a a 1w; $ 2

0z a, 0 zy

0 32 3va, 3 (. 7) e 3

0 0 3 jz, a 3z

1 1 a, s 5 t

1w ez. s a 3 0

ez 3 3e az, 3e 3 2

a, 0 a; a ,

a 3 a; # 2 3E; Y

a 3e, 0 1 0 1;

Ty 3 a e ; 3 0

a e, taz 2 3 w

3w2, 38 0w s az; 38 H

w0w 3 aw ez, 0

n2 a 1 y h 3

a, h aw e a

s zh a; $ 0 h

1, a a e 0,

2 z1 a 3

1; # a. ѳS 4 A az

8 a, 2 aw 3a a

aw a 0 z,

h. $ 30 a, 30 .

a az, Bz

0z. 0 az 4 3

s, 0 s a,

a S a aw, a

0 a. y 1 0

ez 1, 0 a, w 8 E

4 ezw ne S, 0 1 G

3e 0. a,

S 6 1 31 t H,

1 w2 a. $ 0w, w

e rY 3 y 3a 0zw,

s ez 1, e (. 7)

ez, a a a

0, 3 Y E 1, w e e

1z h aw . Y,

w a e, 3 wme e

e, 31. # h, 0, e, 3

h , e 31:

31 3 0 e aw

az. # a 31, 0 4 yw

3 nh, a ew 31 3

4 nh e, 0 3 p

a az pH,

a 0 e zy s,

e 1, e, e,

a 3 . # a

aw e a 0 1

az e 6 s a:

2, a a a 1,

2 s e yz

e. 3 S zs 4

a ez, aw y

. $ 31 3 e e, y

aw 1, s e

zhz zs. zs, az e

e 1, 4 3 az. zs

a az 8 0 y 2,

1 0 a , a 0

e az t aw, 3

az. 0 a a a

a 2 2 z0 e

ez 1, a a sz

h a t sw y. (. 7)

s e 3 a, 2

y 3 2, w 0 a

e, 3 2, w, 1 aw a,

a a e. a e

a 1 a R0.

s 0. a 3 , 2

n7A 3 7 3 a , 38 1

a 3 2; 1

e, 3z 0 aw , aw

1z, 38 az e 0

3 , 0

3e e: 0z a, 0

e, 3 0 a 0

3 . 0z

ta, w 1: az a

6z a, a 3z ,

a 3 0w a 31w. # a 1

0 0w 4 1w, 3 n2 3

1 1 a ez: 31w

yz a ez, 0 2 a t

n1, 0 2 2 az t

hw nez e

e, 3 0 3 a a, 3

a 0 0 1 a;

 

 

 

(. 7)

 

W~ 38 7f 2 H ez.

 

 

 

~ .

 

e, w 0

1: a n7Y 3 7 h

. 3 az,

t: 2 0 ez 8

az, y ez 3 E: A

0 a 2 a 8 a,

0 1 e 1 3 E. 1

, w 0 4 3 E, ez

1 a. $ 2 2, 0

0, w 0, 3 a

a, z E. 3

0 : 1 z, s,

32 0, 32 a

7i.: 31 1 a 4 3 E,

0 a, 0 a

1 e e, 3

az e e e

w, e nh e

1. # a, 2, a ,

a 1 a, a

0 aw 0 ,

y (. 7) t a aw

0; a y. $ 2 32 e

z a s 0

. 7i.. a a 3

e, w a

0: z 8 a aw

0, w 0 h

1 a; $ e a,

, a , sz

e e, a 1,

1 1.

 

 

 

(. 7f)

 

I~ ~Ͳ Z~W ~вZ, 3j w, 0 3j 1.

 

 

 

~ .

 

# E 4 nA 38 e zaw

a, 0 2 0 3

a z t1w

1, yz sz

ez, sz t 0w A. e

a ez, e

e aw y, a a

e j, yz 1 ez

aw. e 4 , e

4 a t ez 0w. # a

1 y e e 0w 1

G s e, 8 a

e, 3 s 3 e t e

y 1 a az, 1

a a, t 0w n2 8

t2. a 4 A

e 0, 0 aw 3 3hw

A, a 0, a A

0 , , 3e az,

(. x) 1z , 3 az

y a. $ a

e a ew 3y

4 31, e az s,

az 1: 4 1

yw a az 1

0 ez: a 3 e z,

0 3 oa e, w1

z oa e e, 0

tw y 0 a. 2

a e

a, 0 0 aw. a

az, a e, 2

1: 1 A, 1 z, 3 1

ez. 1 a 3 0 y

w, 3 1z e 2.

Y s 1 1 2

y a 2, 0 e

, 0 a A :

0 a, 1, a 2

a, 0 h, a aw

0, a 2 31 a, A

0z 0: 0w, a

1w 1 0 e, 0

a aw a ,

a 1 1 . aw

az t 3h a: 1

0 t 31zw a e e 3

a: e a, 3ew e

6 0, w1w s z

1 a,

1. 1 (. ), a z

e 1 a 0

e a, 2 38 e a, 32

a a 3e A, 0z

3e s 0z: aw 3 2,

az e a

1, a 3 a tw

az e 0 a. #

a, s, a 2 2, e

0 e, 1 A,

z 3 ez, z z

1 A y: 1 s

9e, 3y ez A 3 A,

3 e 0

ew, 2 38 y 0 3az, 3

2 tez 3 tez. e

8 z 0z a 3 0

e S 0 2, A e

t1w a 9e y e,

t1w 4w 0 1,

a 3 0 s 3 e,

w a 0, Y , a

0 a.

e 1 z 4

e az ew 3

4w a, 3 S 1 3 ez

2, az 0w a 4, s

, w w2 3aw

3Y Y w, ,

3 3A 3aw. e

3 0 e S 0 a, A

2 1 a a,

32 y e. T1

0(. ) 1, 1,

1 3 6 0 0, 0

3 a e 0 A. e 0

1 ez 4, 1 A.

a 1 e, 3 e 2

y, 2 az 3

az awz a z 0,

az 1 A 0, a

0 e, sz y 3 e t w2,

2 4 sw, 3 0, h h

w2, 2 0 e Y e,

h 3 e. az 1z

S 1 B y: a, e,

A, 0, 1z, 1 3

1 e, 0 ez az

z0, 3 0 sz j 3

1z. $ we 0, az,

aw 0 1 ny, a

1 w2 S , 3 ny,

a a t G e, z

s 1.

 

 

 

~ 7.

 

# a, e H e

, 2, az hz 0

72, 1 t n1 za 3 e

0w, 1w 3 aw sz.

, 2 tez rA, 3

k1z a S 32 e, 32

w0, 32 e, 32 30

0 1 ez: h, 0w

1z E 2, 0 azz, E

ez 1 S 0 3 e sz.

$ h 0z A, ez (.

) ez az 1, yw

0 sz G, 0z,

t wez zh ew y

te. a 30 w2 t S 1,

0z az zh . , a

azz, 1z 3Y az h: a

e 0 e, szz zh

30 w2. , 0 y 3

0 3zaz h, az

32 e ez. $ h n2

0 1 a 5 Y, 2

A 4 e e, e ez

A s ez. Y 1

3 e h te, e,

32 sz,

1 s.

 

 

 

~ G.

 

Ҹ , 0 0z z, 32

az, 32 a 8 ew

1 e 32 te A,

0w az 3 3yz: az

rA, y 2 n2

0 Y e a 5 1

a, 32 0 e, 32

3, t a 5

, 0 ew. $

1 E te , 3 ,

0 , w G 4 s

a: 8 z e y

e ty. 0z y

a 4 e, A 5 w2,

1 0 e: 3 8 1

(. ) a y 1,

0 , 0 ez 3z

2 a ez.

 

 

 

~ 7.

 

2, a t z 3 az,

sz : 3h az

s, 3h 0. ͸w

a 3z 1 3

A 3a s: 1

31 4 0 1 2 y, 3 y

0. # a E 0 4 E

0, 3 e 0 n1w

e 0. $ A t G 31z

0, 3 8 0 a 31z A. #

a 2 za , e

9ew av, 0 0 y

. 7, . 7.: Y 0 3e

s a e w.

2 1z 0: h 8

z y 1. z sw 0 4

2, 2 4 3w2 0, s 3

h Y sw. Y,

a 3 e e, sz

y w2 ts t A sz,

4 3 9e a 0: 0 y

e. 1

n2 ks e:

0 e 1 0:

0 az 3e 0,

8 n1 0, s

3 n1 y 1. Y t0z

0 3 0, Y 2 3 2 2

(. ) y s 1 3A.

1 sz n1 y 0, 3 0

2 3Y. 0 e 1w, 3

w2 A a 1 0,

z , 8 s, 1 t

aw 1 0 0. 1

1z s ze

1 0 n1: w2 a y ez

sz 2 , 0 1 S

s, 32 3h sz, a ,

e 0, 32 1 y

0. $ 1 yz, a e 0,

0z y: 31 1

0 1, j n1

0. y 1

sz, a az. 1 a

S 3 H, a E a

a w2 y a, 2 1z

0 e h 1 1

, 3 a a a w2 3ez

y, y 8 3e 0

1: e , 32

32 e 0w

e, az 1

3e, 2 0 h e, 1

s h e zh .

a e 2: 1z s

2 y 2 t

0z 1, 2 a

31 y a, 3hz 2

0zz a s, 3 0

az zh . (. ) z s

s e, 3 e 1 y

e 0, 1 s

e 0 1, 1

ez yz, 3 1

e: 0w 1 ez 3 w2, 3

1 wez, oaw ,

a 0 3a a

s yw. $ a e a

1 8 s, aw h 3

a w 1 2, 0 8

e t A 3 e E z

. 0 a s,

32 1 1 2, a h e,

Y 0 y y, a 3

y, e e.

e a y a e

yw, 0w a 3 1w 0

A, 2 32 a 32 a

5 a a.

 

 

 

~ 7.

 

e ez e 3

e 1 ez, A nA, 1z

t aw ez az, a

. 0w a t ez 0

3 s H. na a 0

h 3h 38 1 1 0

0, 3 a n2 e 0w

ez a e, t

ez s. a s 0w

e a, 3 s 32

e 3

E 0 t ez s: n2

0w 1 sz (. ) j

1 we 3s. sz

E s 1 j 0w 3

0w. 0 j e 4 2,

0 y 1z E

a s, 1 : h 3

2 az Y 0 j, A 2

0, S 3 y e, 0

0 a na . $

31 8s 3 e

az, ez a e

w2 yw 2 2. # a j,

e t 0, yz

0, y. Hz j

3 3 1, A 2, 3z

0, aw 1 s

2. #8 1 0 j e sw

zez e z , 0 e

y 0 e. z 1 az

2 zz, e z2

a e sz. az e

z ez e te,

e 3Y 0 R. 0w

1 y e y,

sz 0w yz 1 3 a:

e z 0z a

s, e a e h

. 4, w 3 h 0

e 3 y 1

e: 3 e ez 1z z

w2 e 32, a 2, w

z2, a e sz 0z 32

, (. ) 32 e, 32 e, 32

0w s , 1 sz

a ez, 3 e 3e

S 0 , 0 1 ez

e zw a S t e.

0 j 1 0

ez, a. ѳE a , 2

1, w 2, S 0w,

y e j, a, a

E z 1 8 1 ,

a a 0 zez a.

1 ez a z ez 0w A,

1 2 1 3 z 0

j, 0 3

ez awz. 1 , y

4 e, az 2 ,

e e ez az

e R 3 a h .

2, 30 e sz,

ew a, t0 t 1:

1 n71 a, 1z

h , 3 8 yz te

y 3 a a.

1 h , a 1z

1: a 3ez aw e,

sz 0 e, 0 h e

aw 3Y, y, wez.

 

 

 

~ 7.

 

j 1 wez, 4 a h

0 a za

7., a, a 1 n2 a 8

az az. ѳE 2 1z h

2 s(. f) te: 4 a,

az e , a,

2 1 , 3 a

e: 1z 0,

taz t 4w w: 3 1, 3

1 e 2 0 z S

y e t S 2. # oE 0 2,

w az t 0

a zaz. $ 9e 0

a 0w we, 3

0 H.

naw e 1 A y 8 n0w

z 3 az: t w2 y e

az R, 3 2 3h

e 1, 1 n2 1

1 wez. 0 1 n2 a

zy e, a a

a E, 1w 0, 0 0

ez, 3 y zaz, a z

B t 3h a, a e.

0w Y, a 3 za

a s , Y 2 2

a e e t n1 a. #

9e a, Y e

1 1 3 0, 3 we Y

za aw, 8 wa, s

2 h 8 1 0. # a 1 a

1w 0 , 0 3

a 0 a: e E

1 e, a a 0w

e. A sz 0 3

a, (. o) w2 3 aw 31,

ts aw: Y 4 1

1 e y. $ 0, z

ez w2 z, s 3

j, 3 Y sz 3

ny, 3 0 0 , 3

0 : Y h 1 Y

j, 8 s R 9

1z. 0 0 8 a

e, 3 0 8 4 0

8z1 ze, y y

e 0 e a: 0

3, s 3z 1, 1 2,

2 3, a S 1 t

zaz. 3 w2 0 ,

a 0 e 0 a

a. E az aw:

h Y a, a az,

z 0, 4 s e

7, . 7..

 

 

 

~ 7.

 

# a a sz

1 3 1. $ 2 S

e e, 3 az hw 0

, z 8 0 oa

3A, a, 0 e,

1 0 e: E, S 3

a, 0 ne

1, A 2 y 2

y 3 ne. 3s

a 1wz e, 3 1

H e w2 e,

0 e, E 1 0

Y, a 3 (. o7)h y, e

1z, aw 8y 0, 0

3, a s e

yw 38 aw S 3w2 a, 2 0

1 e 32, e

a.

 

 

 

~ }.

 

za a 1

0 ew ez, a j.

$ 3 e j, 3 1

ze G, aw a e

az. R0

ne, aw.

e, 3 e, 3 e y w2

1z 0 e. $ a ne

A 6 3S e ez,

e s. s 0

ez, e w2 0, 2

e yw, 3 a

a a ez, [4 0

3e 0 h e;] e

w2, 0 y S s. ѳE ,

9, 0 a a 38

w2, 2 3 a, a a,

1 0 y h z a. h

a 1 G nhz a

6: 4 2 0, a hz h,

7 1 S a a 1

1, a, a 1 1,

a 2 y, 3 y

2. ¸ 2, w

1 a E, a a ze, 3

e a, s h 3 1 w2

0w y.

 

 

 

(. o7)

 

Z~W ~вZ &~ 0, jz a a 6 ew 3 0w .

 

2 e h 0 y

1, 4 az Hz Hz z,

aw 6z: 2, 1, E E

3e. j 1 z

3ez y, az. ez

E, 0 30, vj, 0 6, 0

0: 0 y 3 2: naz yf.

sz 3 sz 1, z a,

ew, 3 3 4.

0 1 s: ez w, 0

j, a 2 H: 3a,

3 6. a s 1

0w. 31 1 sz 2

az: j, H 3 e e, 0

w1, 0 H, j, y, y,

0, e, a a 3 j. E

31 1, az 3a: 0 j

1 t e: 0 j 3

1 a. 1 az

1 ew , 3e y

1z. 0 w2 s 6 3 0(.

o7)w a. fe a a

r0 z 3e, a z a, A

z a. z wa, 1

3 e. 0

z y 0w, az a

av. e 0, 38 0 31 aw,

A 0, a 2 wa, 0 4

y. aw 3 E. jz y

e 1, a 1.

 

 

 

(. o7)

 

Z~W Բ~ղ #I~ ev 0, jz 1 ez.

 

a a 3 E, w sz

1, zaz 1 4z az, 4

z. $ a 3A 6 1z,

3hz 1z 5, aw 2, 6z a

4, jz Hz 3 z, 0w

a z 3 Hz 1, 0 S

3 a a, , Y Y,

az 0. Y y a

38 Ge 1. 2 2 a

w, e y 6 ew .

z1 e: E, 0 30, 3

e 1 vj, e 6, 0

0. 1 2 y 3 e,

0 yf, h 1 a, 3

ew. 1 4 1 ez

3 az. a Y s 1

0: aw 0 1

a w, 3 1 pH,

z y a, 2 1 yw H,

6, 3a 3 . 1

2 az b0w: e j,

0 a H, e, w1z, j 3

H, (. o7) ez e: 1

y, y, 0 s 0, e 3

a, 3 a j. 0 1

a e 0w: 1 3a,

ew 0, j a,

a jz, 3 z 1,

3 0 y. 1 a

3f1. ez 2 6 0w

: e e 0w 3vjw,

fe, 0 a, 1 1 ez

Y, wa 1 e e, e

aw: 4 aw a 32

h 0, 1w 1 G

0. e 3 y 1 2: 0

s 0. 1 0 2

y 3az, 3 0 khw,

av, yw a e az

a: 31 1z, 0 0

1 A jfz, a,

3ez: 1 y j, 0

1 0z, fj A,

fe A, j 3 0, a 31,

3 31 3ez. ѳE 0

a 0: 4 e a 4z.

2 Y 0 az; 3h

0, w e 4 a 0,