(. 7)

 

z y, 3z e l.

 

e 4 H 7i, 0 f7.

  

 

. љaw j 0, 3 aw

j, 3 5 1.

 

y, 32 a. D a,

0 e 6 d G, a 7. 0:

#A t e: 3 aw G, a 3 0

0. 0 nH. a a 7: ̧

2 D: e 7- e. ,

H, a 7. G- , a, a 7.

7- ,

 

a, a 7.

 

y 9e 1 e j,

R 9z S 1z, S w2

j a: 3sz a 0

e e, 3 G S rY, 2

aw a.

 

* # dw nA aw

1w.

 

az 0 3w2 n1 3w2.

a, 3 a, a - e.

 

 

 

7. $ h nA aw 1,

a wjz a 3.

 

D a 6, a 7. 0:

w 0z: 0 nH. a, a

7. a (. 7) : e 7- e.

, G D, a, a.

fj a nH. H, a 7. G-

, a, a }. 7- ,

 

a, a 7. 0: K1z 32 e:

 

e 7E, 1 a,

w e t G, 7a az S,

w 7a r0, 3 1z.

 

# , 3 0. f7- , 1,

3 0 nH.

 

* # aw wa 0w,

yw .

 

az 0 3w2, 3 a 0

3w2, 3 3 a 3w2.

 

a, a 7:

 

E 2 0 sz a,

1z 3 a l 3 a, a

a y 1z, e 1

32 e. R h 32

e, 3 ra 2, wa

az.

 

a, a 7. 0: hz:

 

y az 1 y, t 0 az

32 : G a S, fe

h, h y a, 3 Y

32 0 ez: e 31

6z, 3 e s 32 1.

 

 

 

G. љaw a, 3 5 1.

 

y, 32 a. 0, 6

d, a . 0: a: 3 , a

3 0 0. 0 nH. a,

a 7: (. 7) ̧ 0 D a:

e 7- e. , H

nH: 3 aw 7, a }. G- ,

a aw, a . 7- ,

nH.

 

 

 

7. $ h nA aw a,

a wjz a:

 

6 nH G: 3 aw G, a 7.

0: 2 t1: 0 nH.

a, a 7: a : e 7-

e. , H nH: 3 aw,

a 7, 7. G- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

¸ r0 w 2 32, 3

2 az, 0 1 1 32

E a: G a,

az, rY sz aw a.

 

a a, a }. 7- ,

 

a, a 7. 0: K1z 32 e:

 

T e k1z 32 e y,

1 h 3a G, 3y e

a 32: a 32 rE n7Y 3 .

 

# . f7- , 1 nH.

a, aw. 0 nH.

 

 

 

7. љaw 7 wfe 3c

w. # e aw lw 1w

7z f0w ka.

 

y, 32 a. 6, a }.

0: ̧ 2: 0 nH. a:

# (. 7 .) aw a: e G-

e. , H nH: 3

7, a }. G- , a, a 7.

7- ,

 

a, a 7:

 

sz, 3 9e e

a 0, 3 a le a 32:

1 32 e wfe, ta Y

0z, 3 6z 4. w2 a az 2

w a.

 

0 nH.

 

 

 

7. dw nA aw H

0. # dw H 0w,

n1 az.

 

y, 32 a. 6 H, a

}. 0: Q aw E! H, a

7. 0: a 32 a: 0

nH. a, a 7: 9 n1 a:

e 7- e. , H nH

31: 3 h A: 31, a 7: j,

a }. G- ,

 

a, H, a 7. 0: 1z:

 

a 0z S a a

1 a 1 32, 3 k1z 32

0 1, 0 H, le

H { 3 H e. a

0 1z 32 0zw H, 2 2

d.

 

# a H, a . a, H,

a 7. 7- ,

 

a, a 7. 0: 1z:

 

h 1 a d, w4 1

E 1 (. 7) 32: ez h

1, a a 0 c

0 rA RS, 0 w2 1 32

H. 2 aw a.

 

0 nH.

 

 

 

7. љaw 7 f0, 3c

w.

 

y, 32 a. 6 d, a .

0: c H: 3 aw, a 3 0

0. 0 nH. a: # aw

a: e G- e. ,

H nH: 3 aw 7, a 7.

G- , a, a . 0

nH.

 

 

 

}. * љaw f0w a.

 

D a, 6 7, a 7.

0: #A t e: $ 6, a 7.

0: w 0z: a, a 7: e S

a 1: 0 nH. a, aw,

a }: 9 H: a, a 7:

0 4: a }- e:

, fj, a nH:

H nH, 8 w: 3 aw 7,

a 7. G- , a, a }, a.

7- , a, a 7. 0: h

3S: y 2: a }- e. #

. f7- , 1, aw, a.

a, 3 h, a, 32 G0.

0 nH. a, aw a }.

a a: j, l1

a, 32 nH: 3 aw G-z.

j, (. 7 .) a 7: 1z

d: j: h 9 a 0: 0

fe, a : a la:

y, a 7: d w jx

e: # fe, a l: E

a a w : a: az:

 

 

 

f7. * $ h nA aw mj,

c xjw.

 

6 7, a 7. 0: w 0z:

a, a 7: lj a: 0 nH.

a, a 7: 9: a, a }:

az a: nH i- e.

, H nH, 3 aw 7,

a 7. G- , a, a G. 7-

,

 

a, a 7. 0: $ a:

 

e a e G0z 31 32

, t 3H 7, 4 a

le mj, 3 a 1 t e

7a: a B a d,

w 9ez ksz.

 

# . f7- 1, a.

a, 3 h, a, 32 G0:

0 nH. a, a 7:

9: j, l1 a, 32

nH: 3 aw G. j, a :

A 0 y: j:

h 2 kh: 0 3e,

a l: a a az: y,

a 7: A dw az y:

j: 0 G 3w2 e 3w2: #

fe a i: 2 3E j:

a: az:

 

(. 7)

* * w w

mj 3y ew.

 

az 0 3w2 n1 3w2,

3 a 0 3w2, 3 a 3w2.

 

a, a :

 

w j h 7 32

mj, az e 3sz, 3

a 32 e 1 0, a

9 3 e 1 s, 4 3

A w 1 n1 a 32

az, 2 e: a a 2 ,

a a S, a 0

B 31z.

 

a, a }:

 

w w1 Bz, 3 0 {z

z , h e aw

1z 32, 3 aw h

b S, 2 t 1z a

Y: w 0 E e a

e: az le mj a.

 

 

 

. љaw 7 fe, 3c

yw.

 

y, 32 a. 6 d, a 7.

0: w 0z: # aw, a } 0

0. 0 nH. a, a 7: #

aw a: e G- e.

, H nH: 3 aw, a

7. G- , a, a 7.

 

 

 

i.  љh c, fe 3 a.

 

1 e, e: le y, -

H. D a, 6 a G, 3

(. 7 .) cw 7. 0, 6

cw }. fe 7, a 7. 0:

w 0z: # a G, a 0, 0:

a 32 a: a, a 7: a

a: # h a, 32 G0: 2

E l1: 0. j E, 3 1z

G: 32 w2 z 7f- e. 0

6 cw, a . 0: a

: 4. a, a }: c

7: # h, a, 32 G0:

z 7: 0, a, a G:

c j: nH l- e. a, 3

h, a, 32 G0: S

a: # ty. , G

D: 4 zs, a a

a. a, cw: # h, a.

2, a cw a. a, 3 h,

G0. fj a a.

0, a cw G0 4. #

e. me a, a }, a.

a, 3 h, G0. 1, -

H 7-w a. j, a 7: 2

e: j: 7A : s a:

# wa, a : K1z }

H 6 a t e: 7-

p 6, a : 2 e: 4

zs, H a 0 7.

0, H d, 0 7: 3

cw A }. fe, a 7. # a,

a 0. a a. 0:

Te A : G- ,

 

(. 7)

 

a a, a G. 0: 7 e:

 

D h 32 1 1, cw

k1z 32 1z e, 1 32

3 av 0 2, B az

rA 7: w2 a 9e

az 2 a a.

 

# . 3 a fe, a }.

a, a, a 0. # h, a,

32 G0. 7- ,

 

a, a 7. 0: K1z 32:

 

K1z 32 1 0 e,

e s 3 e a, S,

az S, fe, D c.

 

# . f7- , 1 cw

a. a, 3 h, a, 32 G0.

4 zs: 1 6

a G: 3 cw G. 2, 6

cw 7, a 7. 0: w 0z:

a, a 7: y 9z: # h,

a, 32 G0: l1 S d 7:

0 1. 0, a cw.

a, 3 h, a, 32 G0.

#2, 3 ty, 3 a . j,

l1 t H fe, G, 7: 3

a, 7-z, 7. j, a }:

2 e: j: 7A : 0

s, a 7: zz c: y,

a : #z 7A: # 2, a

7: yz a: a: 2 e:

 

 

 

(. 7 .)

 

7i. * dw nA aw ny:

# dw nA aw fHw.

 

D a, 6 ny, a }.

0: Q aw E! # A, a 3

0 0. a, a 7: d n2,

2 e: # h, G0, 32

rG0. 0 nH. a,

a 7: $ w4 1: a, a

7: 9 n1 a: e 7- e.

, G D, a: 9 n1 a:

3 n6z f, 3 a nH, 3

e. H nH 31, 3 h A,

}. Ny, a 7. # A, a 7-. G-

,

 

a A, a 7. 0: h 3S:

 

1 E w 1,

e a 3 1 32

a 9e: 3 0, e, D

w2, t H e s 32, 2

aw 71z a.

 

# , a ny, a 7. a,

A, a . 7- ,

 

a ny, a G. 0: 7 e:

 

ѳs aw Gy z,

a 32 2 6: h

1 d , 1 32 4 8

G 3 1z. w2 a s S

r0 le, 1 a.

 

# . f7- , 1 nH, 3

ny. a, A: # h, G0.

0 nH. a, a }: aw

0: j, l1, H A,

G: # ny, 7. j, a

7: CA 8 (. 7f) D: j: 2 a

D: 0 aw, a Gi: 0

0: y, a 7: le y sz

D: j: 1 2 y: # fe,

a 7: A y: a:

az a D:

 

 

 

Gi. љhz mj: # aw

, 3c vj z.

 

6 , a 7. 0: a 32

a: 3 , a }. 0: Q

aw E! 0 nH. a

hz, a 7: S } mj:

e 7i- e. a, aw, a 7:

a : e 7- e. ,

H nH 31: 3 h A, }:

31, a }, j, a 7. G- ,

 

a, a }. 0: a:

 

#s S Y e

, 0 az 32 vj:

3 k1z 32 B 1 3 Gyz

a. w2 a aw a 2: az

1 e.

 

# a hz, a }. a, aw, a

G. 7- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

ĸ w2 0, 8w1 y

2, 3 Y e A 32 mj

az, 0 A w2 rA

z1z, 3y G 1

sz: 1 a sz

a.

 

f7- , 1, 3 0

nH.

 

 

 

(. 7f .)

 

7i. љaw b0 3e: # 4

h nA f0 a wjz a.

 

6 h 7: b0, a }. 0:

Q aw E! 3 f0, a 3 0

0: a, a 7: bH 9e

e: 0 nH: a :

7e 2 yz: 3 e 1 f0,

a 7 a: ew e e: a,

a 7: b0 :

 

a, a 7:

 

0 G, b0w a, h

e ez r0, 3A a, h

a 3e la, y ts, 3

1z a: 3 a 32

0 31z.

 

a, f0, a 0: a :

e 7- e. , H nH

31: 3 h A }. b0, a 7: 3

f0, a 7. G- ,

 

a f0, a 7. 0: 1z:

 

2 az 32 w 0, 3

7A 32 f0, w 38z1

H e: 3

s h, a 32

e az tazz H r0.

 

# , 3 a b0, a . a,

f0, a 7. 7- ,

 

a b0, a 7. 0: h

3S:

 

b0 9 k1z 32, y la

e, 1 0 E, 3e le:

31 h 32 e, 1 rY G

1z aw a.

 

(. )

 

# : 3 0. f7- , 1

nH, 3 b0. a, f0. 0

nH. a, f0, a 7: A S:

j, j, a 7. 2 e :

j: E D D Y: 0 0w

az awz, a 7: W$ 1:

y, a 7: wme 3 H: #

2, a 7i: sz 0 :

a: az :

 

 

 

7i. љaw b0 H:

 

y, 32 a. 6 d, a 7.

0: #A t e: 3 aw, a 3

0 0. 0 nH, a, a

7: b0 w2 H: e 7- e.

, H nH: 3 b0 7,

a 7. G- , a, a G. 7-

,

 

a, a 7. 0: K1z 32:

 

1 b0 E a e

a H, b0z a h e,

1 32 aw a: E G a,

3 1z 4 Y.

* * w

H, j 0w 3 S wj.

 

az 0 3w2, 3 a 0

3w2, 3 3 a 3w2: 1 me.

 

a, a 7:

 

T 4 S e a E D

1, l, 3 , 3

w4 h : toy 1 G

E l0 e, e S 3 az

e e s. 3 e,

0 (. .) E 3

ez, H 1, 2 rA G,

7e y az.

 

a, a }. 0: a:

 

w t e D 0 E y,

0 3 E az.

y 1, 3 0 0 k1z 32:

w2 a 3 e e E e 3 az

s, 4 0 a D t0,

30 1 32. 0 S: a

a, y y az 2, 2

e 2: az H, 1 h.

 

 

 

7i. љaw 3 0 w fyw:

 

y, 32 a. 6 d, a }.

0: 2 2 e: # aw, a 3

0 0. 0 nH: a, a

: h 1: e 7f- e.

, H nH: 3 aw 7.

7- ,

 

a, a G. 0: 7 e:

 

0 s Ge h,

1 2 s 32, w

1 e, 1 72, ew ta,

y 3s: w2 a a S w 9z

y, w le.

 

 

 

7i. љh , y, e 3

a.

 

6, a 7. 0: w 0z: a,

a }, a: 1w 1 S:

0 nH: a, a 7: ̧ 2

D: (. l) e 7- e. ,

H nH, 3 h 7, a }.

G- , a, a . 7- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

¸ r0 s le, 3 w2

w 31 a, 1z 1z 3 e

e 1, b 1, l

s a.

 

# . f7- , 1 nH.

a, aw. 0 nH. j,

j, a 7: 1 G h 1:

j: e l1 G D: 0

3e, a l: a D:

y, a 7: a d: # 2,

a R: 1 t B: a:

az:

 

 

 

}i. љaw 0:

 

6, a }. 0: 2 2 e:

a, a . re 0: 0

nH: a, a 7: 1z 7 e

w: a, a 7: ̧ 0 D:

e 7- e. , H

nH: 3 aw 7, a 7. G- ,

a, a 7. 7- ,

 

a, a G. 0: 7 e:

 

1 1 32 z , 3

4w 1 32 0 e,

s 32 Gy B w,

e lez Gy . w2 a

2 az a 0 y 0.

 

# , 3 0. f7- , 1

nH. a, aw. j, j,

a (. l .) 7: 1z d: j:

h 9 a 0: 0 s, a

7f: 2 4w a y: y, a 7:

d w jx: # wa, a 7:

2 a: a: az :

 

 

 

f7i.  љaw c y a Dz.

 

1 e, e, le y, -

H. D a, 6 c },

a . 0: a : a, a

}: $ 9ew : # h: R c:

0. j E, 3 1z 2: -, 0w

az y: y } rY a: 7-, 0

5: G-, h 1: 0 6,

a 7. 0: a 32 a: a, a

7: e 9ez: # h, G0: Q

E 0w: 0,

 

a, a :

 

r0 S 0, q y, , 3

e, 7ew s, e a, 3

1: e y 2 az

a, H e l 1

e.

 

a, 3 h, G0: 1 a:

3 ty. , G D, a c

a. a, 3 h, G0: fj

a c, G0 4, 3 e.

me a, a }, a. a, 3

h, G0: cz 1 S: 1, -

H 7-w a. j, a 7: 2

e. j: 7A : s a:

# wa, a : K1z (. l) }

H 6: 7- p 1, a

: 2 e: H d 0 7: 3

c }, a 7. a: Te A

: G- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

av z c, 1 a

0 1 32 9ez la,

0 y le. w2 a e

2: a sz a.

 

a a, a }, a. a, 3 h,

G0. 7- ,

 

a, a 7. 0: 1z:

 

e 0 3a 2 k1z

32, 3 0 w1 e r0, khw

32 0 r0, , 0z,

31 92: t H az, s

32 a 3e, 1 y a

, c y a.

 

# , 3 0. f7- , 1

c, a. a, 3 h, G0.

1 6 c 7, a 7, 0:

d : a, a 7: a z: #

h, G0: 72 t : 0

1. 0 a c. a, 3 h,

G0. #2, 3 ty, 3 a -.

j, l1, t H c, G-z 3

7-z, }. j, a }: 2 e: j:

7A : 0 y az, a

o7: y } rY a: y, a :

#z 7A A: # wa, a

7: 0, 0 a: a:

2 e:

 

(. l .)

 

[2] a , 1z

aw c y ta a

zs, e y 3w2 az

2 e, a 7- e.

 

 

 

7. љaw 7 f0, 3c

aw.

 

y, 32 a. 6, a 7.

0: a 32 a: 0 nH.

 

a, a :

 

0 S y aw e t 2,

, G Gy 1 f0, w

9 l: 3 1

32 ne e, 3 az 32

c 0. 2 rA G, 7e y

az.

 

, H nH: 3 aw

7, a 7. G- , a, a 7.

7- ,

 

a, a 7. 0: hz:

 

71 hz b, 3 a A

9e , 3

e h 32 f0, z

1 32 h z a, 0 e

7 z: 3 rY G S,

2 71z a.

 

 

 

7. љaw a jw.

 

6, a 7. 0: w 0z: a,

a 7: 0z : 0 nH.

a, a 7: 1 1: a, a

7: ̧ 0 D: e 7- e.

, H nH: 3 aw 7,

a }. G- , a, a . 7-

,

 

(. l)

 

a, a 7. 0: l:

 

lez 1 0, 3 4

a 3 ny, 2 0w a

a e, 3 Y 1: 2 rA G

a.

 

# . f7- , 1 nH:

a, aw. 0 nH. j,

j, a 7: љ6 5 y 2 3w2:

j: D: 0 3e,

a l: a D: y, a 7:

a d: j: H H a:

# 2, a R: 1 t B:

a: az :

 

 

 

7. љaw 7 3ve, 3c

aw.

 

y, 32 a. 6, a },

0: 2 2 e: 0 nH.

a, a 7: # aw a: e

G- e. , H nH: 3

aw 7, a }. G- , a,

a 7. 7- ,

 

a, a 7. 0: K1z 32 e:

 

lew 1 1, 3 ez

y e, wz 1 32 1

1 3ve: w 3z e

rY G, 2 71z a a.

 

 

 

7. љhz mj:

 

6, a 7, 0: a 32 a.

0 nH. a, a 7:

S }: e 7i- e. ,

(. l .) H nH: 3 hz 7,

a 7. G- , a, a 7. 7-

,

 

a, a 7. 0: K1z 32:

 

H 1 0 A e,

0 a 1 9ez R,

a ew 1 : az 7 3 ,

mj az.

* * ,

cz d, 0z H 1.

 

a 3 a, 1 a 7- e.

 

 

 

7.  c2 caw aw b0,

e 3 r1z wa.

 

a e, 6 7, a 7.

0: a h: a, a }, a:

a wa: # h, L 2:

0 6, a 7, 0: 0

3vaf: 4: -, le D

G }: 7-, # 2 nA b0: a, 3

h, a }: 1 3e:

 

a, a 7:

 

b0 3 e ez r0, 0w

1 S 2, 0 y S:

0 0z, 3 a 1z

a 3 h 1 c0, 3 e

7 9z j z.

 

a, 3 h, G0: $ t :

#A az, 3 ty. 1 e,

nh p, e, le y, -

H. D a, 6 }, a 7,

a: a a a: a,

a 7: e 1: # h: a

0: #e a e: 0, j

E, 1z G: -, S: (. l) E G

a, a A S: 7-, e: 6 ,

h y t a: G-, b0

3a: aw 0 D: a,

a 1 : j 6 a,

a : #a 0 a: a, a 7:

b0w : # h: a 3 e:

0 6, a 7, a: $ t

b0 b0: . a, a }:

#a h b0 a: # h, a 0:

1 3e: le w a,

a 7, a: 1 a e: 3 d

7: 31: 3 y 4z D: 1,

: 3 p0 l: l2 D: 3 e.

, G D, a e, a.

a, 3 h: $ t : # n6z

f: 3 a e G0 4, 3

e. me a, a }: az

ne: a. a, 3 h G0. #

e 0 a e. 1, -

H 7-w a. j, a 7: # 2

nA b0: j: le D G

}: s a: j: 1 G h

3w2: # 2, a G: a 3e

A a: e: E kez w2

}. 7- p 1, a 7: #8 e

z sz: 1 0. H e,

e wa, a 7, 0 }: 0

a: 3 j H, e e, 7,

a 0: a: Te A : G-

, a, a }: a, a 7: #

h, G0. # e. 7- ,

 

(. l .)

 

a, a G. 0: 7 e:

 

e 0, e r0 e a,

3 0 4 3e sw 0: 30

b0 , 2 oa y

1, k1z 9z 0 b0, ,

y 3 e.

 

# , 3 e 0: f7- ,

1 e, a. a, 3 h,

G0. 1, 6 7, a }.

0: Q aw E! a, a 7:

A e; # h: d 2 32

A: 0 1. 0 a

e: a, 3 h: $ t :

#2, 3 ty. e ez 3e a

t 1 aw, 1 a 1 a,

nh, 3 a -. - , a

e. 0, a 3w2, 3 e

ty. j, l1 e, -w H

G-z 7: 3 7-w, 7-z 7: 0

a a r0, 3 d, 4, a

a e: e a a r0.

a, e. # h, a d.

a d, # h, a a r0.

a r0, 0 a e

e. a, a 3w2. # h:

a ra: j, 0, 3

3 e e 31, a 3

a. j, a 7: 1z d

D: j: h 9 a 0: 0

1zw, a 7i: h a a

7e: y, a : le D G

}: j: # 2 nA b0: #

2, a : e w 0 a (. l)

1: e, a 7: E kez w2

}. a: az :

 

 

 

7. љhz d vH:

 

D a, 6 e G, a 7,

a: 3 hz G, a 0. 0: a

32 a: a, 3 h, a }: 1

3e: 0 nH. a, a 7:

#e a e: a e. a,

hz, a 0: S }: e

7i- e. # h, G0, 32

rG0. , G D, a

e, a. a, hz: 3 n6z f:

3 a nH: 3 e. H nH

31: 3 e 7, a }: 3 hz 7,

a 0. G- ,

 

a hz, a 7. 0: a:

 

E 0 a rE, a vH,

yw 2 2 E: 4 a E

S y 2 e 2, 3 A 1

S e E 2, 31 a a

: 0 S 0 y

a e. 0z

re, a 0 H 1,

0 S, 2 1z 3 a 0

e.

 

# a e, a }. a, hz,

a 0. 7- , a 3

e: 3 0. f7- , 1

nH. a, e. 0 nH.

a e, a 7: $ t b0 b0:

# h, G0, 32 rG0.

j, j, a 7: 1 G h

1: j: R l1 (. l .)

G: 0 jfzw, a 7:

0: y, a : S

D: # 2, a l: s

} t 1: a: az

:

* * *

y, 7z , 4 j, 3

71 vH, 4z 3v.

 

az 0 4, 3 a 0

4, 3 3 a 4.

 

a, a }:

 

w l1w 0 az

h 32, 0 le 1, le

e: aw 3 y e y

vH j G 1, 3 d 2

0z: 1 1z D, 1

8 e ne a, a aw

a.

 

a, a }. 0: a:

 

j w2 ze 3 a e sz,

w2 a lew j 1 32 e,

yw 3 y e y vH,

1 3 l G 1. 3

e yw 0 a, 3e

1w a. 3 h rY 1z,

1 a 3 1, 5 a az.

 

 

 

7. dw nA aw j, 4

y.

 

6, a }. 0: Q aw E!

a, a 7: d , 2 e:

0 nH. a, a }: aw

0: a, a }:

3w: (. l) nH - e.

, H nH, 3 aw, 7,

a 7. G- , a, a }. 7-

,

 

a, a . 0: 1 G:

 

a y 2 s,

k1z 32 0 e, w

lz 1: a a, 1 e D

e e e, w Gy,

4 a a la: 1w 2 a

7 le.

 

# . f7- , 1 nH.

a, dw. # h, G0. 0

nH. a, dw, a 7: d

: # h, G0.

* Ȥ

d, 3 7 Rj, .

 

a, a 7:

 

e w 0 S a

y, az H S L, a

1 j a, 4 1z wj, w

a 9e, h l

e, s S Ga L, 3

t E 0z rA G a a

aw. 3y 1z cE R1 d,

1 a 3 6 z 1

t B a, 3 7e

sz 3w2 9e 3 Y c

w4, 7 az.

 

a, a }:

 

e 1 7 d R1,

ls rA G, 3 S 0 H

1w a e, 3 e 4: q

L Rj! 1 Y 2 w2 caw

w4 ke ew, 7a 1 3

le (. l .) w a

a, 3 ra, y cz

1. w e: az 7, j

7e.

 

 

 

7. dw nA aw pH

1.

 

6, a . 0: a :

a, a }: e: e

7i- e. , H nH: 3

aw 7, a 7. G- , a,

a 7. 7- ,

 

a, a }. 0: w a:

 

w A s 3 l ls,

a e 9e a, pH

Gy d, ez 0, p2 3

az rA s, y

la a 3e.

 

# . f7- , 1 nH.

a, aw. j, j: CA 8

D: 0 aw, a Gi: 0

0 4: # 2, a : 0z

a a: a: az :

*  Ȥ * *

wj e 1 8

e e 0 az 8

a, t ez Dz p\f.

 

a, a }:

 

a 32 D 9 a, a

2 l 2 a Y,

7 0 af, 1 32

8 0 3w2 e a, s (. l)

32 whz 1 h, 3 2 e

a 1 32: c, a .

 

a, a 7:

 

h h, 3 1z az, 4

a 32 e t a a, 3

e 1 s a w2,

2 9, 4 32 a. 1

7E 3 1, 3 2 a e, 3

2 32, 30 2 1 S.

 

 

 

7. * e e h 3 0

e, 3 wa.

 

D a 6 7, a 7. 0:

w 0z: a, a }: 0 e:

0 nH. a, a 7: 1

0: a, a 7: A h

1: a l- e. ,

H nH: 3 h 7, a }. G-

, a, a 7, a. 7- ,

 

a, a G. 0: 7 e:

 

T 9ez la a e e

j, j aw, az

3a 1w,

Gy wa a: h y

9e a 3E.

 

# . f7- , 1 nH.

a, h. 0 nH. a, a

7: a : j, l1

nH, 3 h G. j, a 7:

љ6, 5 y 2 3w2: j:

D: 0 jfzw, a 7: 2 3E

r0, 3 (. l .) t a:

y, a 7: a a: j: H

H a: # fe, a l t

Y: A } naz 2 :

a: az d:

 

 

 

7f.  љh a 3 a 3

0 cw 3 av.

 

1 . a e, D

a, 6 7, a 7. 0: a

32 a: a, a }: 1 3

1: # h: 0 0 d 7: j

E. 0 6, a 7. 0: #A

t e: 4: -, 2 e 3h

a 4: 7-, 7A a 9:

a, a 7: r0 S e: # h,

#a a t :

 

a, a 7:

 

cw 0, 3 ez

1, L 1, 1 e

a, 3 a a e c.

 

a, 3 h: $ t e:

#A az, 3 ty. 1 e,

nh p, e le y, -

H. D a, 6 }, a 7,

0: j a 2: a, a

7: a: # h: $ E a: 0.

j E, 3 1z G: -, 0w az

0: a: le G 3 n7 D

aw: 7-, H 0w az: 1,

s e: G-, H 0w az:

1, 2 w e: (. l) j

6, a 7, a. a, a 7:

y 9z: # h, G0, l1 S

d: 0 6, a , a.

a, a 7: a a: # h:

e 3 3a: le w,

a, a 7, a, 1 a e,

3 d 7: 31. 3 y 4z D: 1

. p0 l: l2 D: 3 e

h c. , G D a

cw, a. a, 3 h: $ t

e: fj a cw

G0 4. 3 e. me a,

a }. 0: y: a. a, 3

h, G0: 3 e. 1 -

H 7-w a. j, a }: 2

e 3h a 4: j: 7A

a 9: s a: j: 1 G:

#, wa, a : K1z }

H 6, a t e: 7-

p 1, a 7: lez 4z

: H c A, e wa

A, a 7, 0 }: 0

a. j H c av, e H,

a }, 8 H, 7. a: Te

A : G- , v32, a }: az

1 3 E 4: 7- ,

 

a, a 7:

 

1z 3 Gz , e

cw 1 D, s 32 e

l1 1 3 0: B 3

e s 32, a sw 0z, 31

1z.

 

(. l .)

 

# , 3 0. f7- , 1

cw a. a, 3 h, G0.

1, 6 7, a 7. 0: a

h: a, a 7: h cw

a: # h, d, 2 32 A: 0

1. 0, a cw. a, 3

h: $ t e: #2, 3

ty. 3 ez h 3e a t 1

h c, 1 a a 1

cw, 4 0 3a: 3 Hz,

8az, e 7- e, 3

a -. - , a cw.

0, a 4. 3 e ty.

j, l1 t H, c A,

G-z 7: 3 av, 7-z 7. 0,

a e, 3 a, 2 w2 z

7- e. j, a }: 2 e:

j: 7A a 9: 0

jfzw, a : e a 2:

y, a : #z 7A A

D. #, fe, a : e }

6 j j: a: 2 e:

zh 0 3 3 a e.

e, e 6 3 2, 3 A

32 z0.

 

[2] a w 1z

a h c , s

rz.

 

l.  0 h a 3 a

c 7i.

 

D a, 6 7: A 3 av G,

a 7, 0: j a: a.

(. lf) $ 6 7i- c, a 7.

0: w 0z: a, a 7: h

cw a: # h: 2 E:

0 6 cw A 3 av, a 7.

0: a 32 a: : 2

e: 7-, 7A a 9: a,

a 7: a a: 1 A

0. # h: d, 2 32 A 4z:

a, a 7: cw 0:

a. a, 3 h: $ t

e: #A, 3 ty. ,

G D, a cw, a. a, 3 h:

$ t e: 3 n6z f, 3

a cw G0 4: 3 e

cw. H e A 3 av, a 7,

0 }: 3 j H 7i-: e

fa, 7, a 0. a: Te

A : G- , a, a 7.

0: hz: 3 e. 7- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

a r0, az s

w, H s, 3 av e

z1 0 e: 4 az

a w 1 a s.

 

# . f7- , 1. 0:

H: a, 4: # h, G0.

1 6 cw 7i- 7, a 7.

0: a h: a, a }: $

0 a: # h: L 2 l

1: 0 1. 0 a

cw. a, 3 h: $ t e:

#2, 3 ty. j, (. lf)

l1 t H 7i- cw, G-z 3

7-z. j, a }: 2 e: j: 7A

a 9: 0 jfzw,

a l: G 2 a Bz k2:

y, a : #z 7A A

D. # a, a 7i: h }

Y: a: 2 e: