(. 7 .)

 

z a, 3z e l.

 

e 4 H 7i, 3 0 H 7i.

 

. љhz d 3vj.

 

4 s, e y,

2, a. D a 6, a 7.

0: a 32 a:

 

a, a }:

 

a y 2 za 0

r0, 3 a 3 e h

A 32, w 0 1: e

e 1, a 0

A 1 32. r0 y A

0 S az 3vj. dz re,

2 rA G 71z a a.

 

, H, a 7. G- ,

a, a }. 7- ,

 

a, a 7:

 

a e 0 az, 3

e a 7a e 3s, az,

az 9e R 2: 3

y 0 S, dz 3vj,

3az { e, 3 e la

e.

 

# .

 

 

 

(. 7)

 

7. љaw 7 f0, 3c

mew.

 

y, 32 a. 6, a 7.

0: w 0z: , H, a 7.

G- , a, a 7. 7- ,

 

a, a G:

 

0 z 1 32, 3 ww

0z e z z1 32. 3

e 9e h,

a 2, 1 f0: rA G

2, a a e c.

* * *

nA aw e, 3c aw.

 

az 0 3w2 e.

 

a, a }:

 

lew 1 1, 1

1 32 e 1: 3 a

cz 2 az, 3 1 aw h,

w2 a t rA a S e s

32. w cw 0

3 1z 1 y S, 0

le: t 3a a,

rY l 1, 1 r0 e

a.

 

a, a }:

 

e aw c6z 0 cz

R, 1 ew 1 0

7aw, 3 s l, 3

e, w 0 . 3 2

h S a 1z , a

S s, ew e 2: y

1 , 4 y a 3 1

32, w e 2: az 1 e,

a 3 1 a.

 

 

 

(. 7 .)

 

G. љh , 3v0 3 1 3w2,

j 3 j.

 

y, 32 a. 6, a .

0: a:

 

 

 

7. dw nA aw a, 4

oa.

 

6, a }. 0: Q aw E!

, H, a }. G- ,

a, a 7. 7- ,

 

a, a 7. 0: hz:

 

z e 0, e h

oa a j a e

32: toy yz a

e , y, 3 a 0

e az, a S aw G: y

sz 3 a, a, a.

 

 

 

7. љaw 0w.

 

y. 6, a }. 0: Q

aw E! , H, a 7.

G- , a, a }. 7- ,

 

a, a G:

 

0 w G 2 1,

toy Gw h 0z

32, 3 1 r0 a e 32:

3 31 G b 3, a

32 0 0w, 2 32 aw

a.

 

 

 

(. 7)

 

7. љh 7 y, 5 wj.

 

y: 32 a. 6, a 7.

0: a h: 1z H

32 , 1z a : a, a

7. R e y: 0, a,

a 7: 0 Ga: a, a 7:

̧ 2 D: e 7 e. ,

H, a }. G- ,

 

a, a 7. 0: hz:

 

2 rA a a,

z l1 e, 7A s

1 a: s 0 a 1

3 2 a az h

1w H e a.

 

a, a, a }. 7- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

z1z , rA ew

az, a 2 0 2

a, a szz rY: w y

2, 3 raw a.

 

# . f7- , 1 h.

 

 

 

7. љh 7y, H

3c: j, 3e,

jw, 3ve, 3e, 3 0.

 

y. 6, a 7. 0: a 32

a: , H, a 7. G-

, a, a G. 7- ,

 

a, a 7. 0: h h:

 

0 e A a,

3c w (. 7 .) H,

4 a a, a rH

. 7 1 a rA,

3 a 2 aw ne sz, e

a: az 7e n2, rA 0 2

3s.

 

 

 

}. dw nA aw 3 3

fma, 3c jw.

 

y. 6, a . 0:

a: , H, a }. G-

, a, a }. 7 ,

 

a a 7. 0: h 3S:

 

1 az 32

1 fma: 3y n7Y 3 0

2 , 9e n1 0

z1 32, b 0 k1z 32:

4 S 2 aw a.

 

 

 

f7.  љh  , j

4 yz.

 

e, D a, s H

a E a: 3 , 3 0 G.

e 6 w a 7, a 7.

a, a 0: s z: - 1.

# h, G0: e : 0. 1z

E, 3 h G: aw 0 D, 2 kh:

# 0 7ez. [2]

az 7ez, D a, e

6 7, H 0 G, 3 w G. a,

h: # h, G0: 3 e: 0

D: 3 3A: #0 e: 0,

H a E, a: 3 . a,

h, a 7: (. 7) z

a: # h, d 2 32 A: h

ta:

 

a, a :

 

h, 4 a,

e y D, 3 az B 32

l1, 0z.

 

a, 3 h: 1 a: #A, 3

G 0 6z, 3 ty. , G

D, a a. a, 3 h, G0,

3 n6z f. -, 3 7- fj,

a H. #j 0. G-

fj 0 e 32 a. a

a, a 7. a, 4: # h,

G0: 3 e. me a, a

7, a. a, 3 h, G0. 1,

- H 7-w a. j, a 7:

0 3 0: j: e 2

32, az 2. s a:

# 2, a R. 7- p 1,

a 7: b0 w s 7: H

h A 0 }, a 7. a,

Te A : 3 , 3 e

H h 0 7: 3 H 1

4, }. 2 0 H. G- ,

a, a }, a. a, 3 h:

G0. 7- ,

 

a a 7. 0: $ a:

 

E 0 j a, 7 L

1z, re D hz:

3 0 e le, 0w

s a e, 3 1 0.

 

(. 7 .)

 

# . f7- , 1 w:

a, 4: # h, G0. 1

6, a 7. 0: az: a, a

0: re rH: # h, l1 S

d 7: 0 H a E,

a: 3 . a, a 7: $ a: #

h, 1z e: a, l 4:

31. 0. a h. #A 3 G

0 6z: a , fj, 3 ty.

ez E a, G-, 7-, 3 f7- a 1

4, fj: 3 le 0, 3 0.

0 G 0 6z. 0 e

e, nh fj, D a,

a H . 3 e H a E

a, 3 , 3 0 G: 3 h 7, a

: 1 zs: a: a 7:

$ w a: a, a 0: b0

w s: # h G0: E

a: 32 zY,

rG0: 0 3. j E,

3 e H. # 3az l S:

#A az. e j, a 32 2

D 1 2, 3 e 2 t 0 w2 3

. j: 71 z D, w

d. 0 3e, a l.

y, a 7: 1 D S S,

0 4 3w2. j: w 31 2

32 9, e 2 32, az

2. # fe, a 7. 3 0

9ez j 7e. a,

az:

 

(. 7)

* * *

H -z H, 3 7-z, 3 G-z, 3 7-z.

 

ez y 4 w,

8az chz 2 e.

* * *

- H, 32 7-, 3 G-, 3 7-, 3

7-.

 

# e y 4 e

w.

* * *

7-z H, 32 G-z, 32 7-

z, 32 7-z, 32 7-z.

 

ez 5 0 e.

* * *

e 7- H.

 

e y 4 e 0 S 1.

0 0 e, D a, 6

H, a E a, 3 rA 7, 3

w 7. a, w: # h, rA. z

6 rA e e 1. a

0: j 3 1z E. 3 3az

l S.

 

y 7ez. # 0

e, D a, 6 rA 7: љh

w 7, tez a ,

az e, 7-z

H.

* * *

0 1w H.

 

# ez y 4 S 0 e

s .

* * *

H af.

 

# e y 4 7- H.

 

 

 

(. 7 .)

 

. љaw a, 3 1 3w2.

 

y. 6, a . 0: c

H: , H, a 7. G- ,

a, a 7:

 

 

 

i. $ h nA aw w0,

a r1w.

 

6, a 7. 0: w 0z:

, H, a 7. G- , a,

a 7. 7- ,

 

a, a }. 0: a:

 

$ 9e e 1z, 3 4

e, Hz z

l0, 3 aw y a aw

a, y a r1

w0, {z A 3e 32,

4 s e 2: az, z

a 2.

* * , *

h nA aw 3vf c,

0w 0.

 

az 0 3w2 , 3

n1 3w2.

 

a, a 7:

 

#a h G t 4, 1

3vf, 3 w2 a e a e

h, a 32 1, 5 G

1z: 3 e e z

t D s 32, 3s 6z y.

2 2 a a y az 2,

E 2 aw la.

 

(. 7)

 

a, a }:

 

w e 0, 3 z1

3s 0 h 32 1 3vf:

a sz ne E, a 3 1,

5 E az, 3 6 e

6 szz, aw 2 e:

az 1 Gy.

 

 

 

7i. dw nA aw 3 3

fa aw.

 

y. 6, a }. 0: Q

aw E! , H, a 7.

G , a, a }. 7- ,

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

h e 9e te, a

3e 32 t 2 2 ez, 3

1z d, e s 32 , 3

b0 0, a 3 y

1z.

 

 

 

Gi. e e 4 h nA

aw 1, a S a.

 

y. 6, a . 0: c

H: , H, a 7. G- ,

a, a G. 7- ,

 

a, a . 0: 1 G:

 

1 a y 2 az a 3

1 e: e s

y 2, a. e az R,

a rA RS, a 31

l1.

 

 

 

(. 7 .)

 

7i. dw nA aw j.

 

y. 6, a 7. 0: #A t

e: , H, a 7. G- ,

a, a . 7- ,

 

a, a 7:

 

la 9 1z 32,

31 32 a: 3 k1z 32 j,

0 rA G, l 3 ,

a 9z 30: 3 h 32

{ 31, 3 1 H, 3

y 0 a a.

 

 

 

7i. љaw a, 3 1 2

.

 

y. 6, a }. 0: Q

aw E! , H, a }.

G- , a, a }.

 

 

 

7i. љh j 3 a.

 

y. 6, a }. 0: 2 2

e: , H, a }. G-

, a, a }.

 

a, a 7. 0: 1z:

 

9ez z1z, za,

A 0z G0 j, y

az 2, ez w2 30, 3 1z

aw a.

 

 

 

7i. dw nA aw xj

9z.

 

6, a . 0: a: a,

a 7: 1 E 3 1:

 

(. 7f)

 

a, a 7:

 

hz , 3 1

a 3 a 1 32: a

1 E E, 3 e 3s 1

0 1, l w 0

az, s 32 w 0 j,

le xj.

 

H, a 7. G , a, a

G. 7- ,

 

a, a 7:

 

0 1 1 w y 3,

1z 32 e waw: 3

e e e a, 1 2

k1z 32 xj 9, Gw 3

w a.

 

# .

* * w w

3y a, sw 0.

 

az 0 3w2 n1 3w2.

 

a, a }:

 

waz z a, a

3 1 32: , e

0 3s 32, w A e

G, 31z: 3 e

6z 0 3a 31z.

e 2: 2 rA G, 7e y az.

 

a, a 7. 0: h 3S:

 

h az, a 3 2, 3 0

1z, a 0 S a, e

a e t rA G 1 k1z 32

: r0 R a

S, d a a.

 

 

 

(.7f .)

 

}i. $ h nA aw mj,

c r1w.

 

y. 6, a 7. 0: w

0z: , H, a 7. G- ,

a, a }. 7- ,

 

a, a :

 

h 1 y, 9e e,

1 32 1, 31 2 b

30 , s 1:

az, y 2 az a, 4

G l S a.

 

 

 

f7i. љh , af 3 a.

 

y. 6, a 7. 0: a 32

a: , H, a 7. G-

, a, a G.

 

 

 

7. d n1 a n1 aw

a e.

 

6, a 7. 0: w 0z:

, H, a }. G- , a,

a }. 7- ,

 

a, a 7. 0: hz:

 

h 3 e ,

le, h E 30, j

3 1 ez 1,

toy 0z cw rz, 1

y 3 H sz. y az

a, e a w: t a n2

3a.

 

 

 

(. x)

 

7. dw nA aw 3 3

aw 3c.

 

y. 6, a 7. 0: a 32

a: , H, a 7. G-

, a, a 7.

 

 

 

7. љaw 7 j,

z R.

 

y. 6, a 7. 0: a

h: , H, a 7. G- ,

a, a G. 7- ,

 

a, a }. 0: a:

 

0w e 1, 3 1 32

7 j: w2 a ez 1

0z 32, 3 R 0 1

k1z 32, 7 n7Y a, 3 ,

3 b : 4 2,

3az t y S, e 2:

az j Gy.

 

 

 

7. љaw d jw 3 Y Y

1 3w2, 1 yz.

 

y. 6, a 7. 0: w

0z: , H, a 7. G- ,

a, a 7.

 

 

 

7. * a lz hz

d. # dw nA aw a: # 4

h nA aw e, 3c

fjw.

 

e, nhz fj. D a

a E a, 3 , 3 0 H

(. x .) 2: 3 a, 7: a 7.

0: w 0z: a, 3 h, a 7:

ly 1: 0. j: 3 1z

E, 3 0z y 7e. 3

7e, D a, 6,

0 H 2: 3 a G. a, 3

h: ly 1: 0

a H a, 3 . a, 3

h, a, a 7: $ t :

, y, 3 b a. 1z

H, 32 , G D.

 

a, a 7:

 

e jz a a, a

a. e 1 0, 7

S l, 3 e e: az

laz, D 0.

 

# n6z f, 3 Hz nh. H

a, 0 7, a 7: 3 H

1 4. G- , a, a 7.

0: K1z 32: e aw:

a, 3 h, j: a G. 0: :

e S a az: 7- ,

 

a, a }. 0: a:

 

B 6 a 7ez aw 2 32

d 7: 9 1 7 0 a

, 1 a 1, a

a 2 E. 2 e 2:

az z.

 

f7- , H, 1

a a. 0 H a

E a: 3 . a, 3 h,

a, a 7: h 3H z: #

a -, fj, 3 H, nh.

 

(. )

 

[2] a , 1z

a lz hz d H

G-z 32 7-z H.

 

z0 e, fj nhz. D

a, e 6 : H a E

a, 3 7, a: 3 a 7:

a, a: # h, G0 -,

sw a. 0, 1: j:

1z E. 3az: 3 0 7e.

[2] 7e: D a,

6 a 7. a, a: #

h, G0 - a. a, 1,

8 0. j, 3 1z E. e:

0 D: 3 3A: #0 e:

0 a H, a 1 D

a: 3 a 3w2, t nH:

0 n6z: 0:

a, 3 h, a. h ta,

a a. a 3A: 1 a

9: 3 2 0 6z. e: az b:

y 4z D: 1. a, 0 4: 3

ty. [2] e e 1 8

0w. - 0, w, 2

2: 0 a a: e

jz: 7- 0 2 n6z:

1 a D: H nH e.

0: a a. , G

D, a a 1: 3 n6z

f: 3 a nH. 0 0

e. B 7- 3 }-, 0 e

z0. H a, 0 7:

0 a. G- , a

a. (. .) a, 3 h,

j. [2] #a , 3

e H a, 8az: 3

H }. 7- , a a.

f7- , 1 a. 0

nH sw a 1:

0 n6z: #0z: # y

: a, 3 h, a, a 7:

h, 3H z: , a 3

a a. j, l1

a, G-z 3 7-z. 0 a

a r0, 4. a a

a: a, a a: # h,

a.

 

[2] a lz

1z r0.

 

H 1 e, D a,

6 r G, rA 7, 3 a G.

a, rA: # h, G0 a.

j 1 a. a, rA: # h,

a, 1 D a. 0

6 nH. a, rA: # h,

a, 1 0.

le w a: d 7 az:

a: 3 rA: 31. 3 y 4z D:

1. , G D, a r

a. a, rA: # h, a: 3

0 nh. H r 0 7, 3

rA 7, 3 a 7. a:

9e w2: G- , a

a: 3 a rA: a, 3 h,

a. 7- , a 3

rA. f7- , 1 r. a,

rA: # h, a. (. ) 0

1, 3 j, E, 1

G- A, 0 a r

0 w: a, rA 3 a,

0 s. a: 2

0 rA, 3 a,

s.

 

[2] 1z a

lz 7-z, 32 7-z, 32

7-z H:

 

e, 6 , nH

z 7, 3 H G, 3 a G. a,

3 h, a. 0, j 1.

a, 0 D: 3 0 G. e 3A:

#0 e: a, e 0 H

nh: a, 3 h, a,

1 0, a 7: h

3H z: e, h ta: 3

0 0, 3 a: d 7 az:

0. 3 D 1, 7: 3 c 2:

C, G 0, 3 ty. ,

e y, 3 b a, 3 n6z

f, 3 0 e 3 ,

az e zY 7- e.

* *

lz e 7- H, 4 4

r0.

 

e, 3 w e E 0.

0 e, fj zaz. D a,

6 H G, 3 a G. a, rA:

# h, a. j, 3 1z E.

0 6 H. a, rA: # h,

a. , e H H

0 7: 3 a 7: [2]

3 , e (. .) H

rA 0 7: 3 a A:

A S 31, 3 }: 2

0 . G- , a

a 3 a E: a, 3 h,

a. 7- , a 3

rA. f7- , 1 b a.

1 6 rA, 1 D a,

az. 0 H: a, rA: #

h, a. - , a

e rA, nh. 1 e y

a, 3 rA, 3 z0, 1z,

s .

* *

lz 0 7-z H.

 

e e, D a, 6 :

H 7: 3 a 7. a, rA: #

h, a. a 0, 3 0

7e. , e E,

az zY 7- e.

 

[2] a , 1z

l hz d e 7-z

H.

 

# a lz, e y,

6 3 H , zY: e

aw e e.

 

[2] 1z a

lz hz d 0 7-z

H.

 

# e y a, 6 3 H

2 e zY, 1w a H:

zaw aw y a e e.

 

(. )

* *

lz hz d 7-, 32 7-

H.

 

1 e, 6 r G: 3

H G: 3 a 7. a,

a: # h, G0 a, 3 0

nh. , G D, a

r a. a, 3 h, a: 3

0 r 3 H. H r

0 7: 3 d 7: 3 H 7: 3

a 7. a: Te A :

G- , a a: 3 a

H. a, 3 h, a. 7-

, a 3 r. f7- ,

1 r: a, 3 h, a.

1 6 r nh. e

0 : r2 D 9 0: 3 e

a H: a, a 0. # h,

le 32: 0 1. # 0

nh. - , a r: a,

a: # h, G0 H. љh

{, wa , 3 j 3z,

B sz, 3 1z 3A

3a y.

* *

lz H s af.

 

z0 e, D a, e 6,

a E, a: 3 : 3 af

7: 3 a, G. a, a: #

h, af. 0, j, 3 1z E.

3az: 3 0 7e. [2]

H e e.

, G D, (. .) a

af, a. a, 3 h, a: 3

n6z f. 2 3 af,

1 4. H a, 0 7:

3 af }. a: Te A :

G- 3 7- , 2 3 nh.

f7- , 1 af a. a, 3

h, a. 1 6 af

7, a 7. 0: w 0z: a, 3

h, a 7: h 3H z:

0 1, 3 ty.

 

[2] 1z a

lz H a.

 

# ez a y e

0 s 1, az w2

z 7 e.

 

 

 

7.  l hz L az

d 3 7 Rj.

 

az t A G-z h

H, 3 0 2 z 1, 3

4 0, a e 8 fj 3

8 0w. D a, a H :

3 e H a E a, 3 0

G: 3 a G: s , a 7.

0: 2 t1: : a,

3 h, a 0: 0 h: 0.

1: j, 3 1z E, 3 a G: -

, S, #h aw t A: 7-,

b0 j: y t E naw: G-

, 1: y (. ) A 0:

a, 3az: 3 0 G 6z: 3 Hz

7e. [2] 7e,

D a: 6 0 G, H: 3

a 7. a, 3 h: 0 h: 0,

j, 3 1z E 3 a G. a,

0 D: 0 a E, a: 3

. a, 3 h: e a: h

ta: a a. #A, 3 G 0

6z: 3 ty. e a

2 3 3e, j e 1z, a

hz d. - 0 s

1 a 0w, 3 0 . #

az a, l1 e, 3 s,

e e 1, 3 a G: ,

a }, 6, 3 n6z 2: e

e: - 0, a a: e

7ez aw: 7- a a: a

0: # a h: 1 3e

0, 3 a j nh, 3 e

6 a, a G, a .

H 32 z, a, a }: sz

7A: # h, a 7: ly 1:

e 0, a, 3 h: ly

1: a l n6z z. # e

a, e 0 6 a, a 7,

a: e, l1 e t

E 7e G aw. h, 0 D

0, w 6 2 D. a, 3

h, a 0: e a lz:

le w,

 

(. .)

 

a, a 7:

 

e 7ez aw 1, 3 4 t

, a ke: 7 9, 7 7

a, 3 1 la ly.

3 2 1 d 1: az laz,

D 0. 1.

 

# y 4z D: , 1. 3

p0 l: l2 D: az sw

a. # 1z l1z a

nh, 3 e a. , G

D: a a 1. 3 0 2

f. - fj, a H,

8 32: 3 e. 7- fj 3A,

3 a a, a . 0: 0

0: 1 0: a, 3 h, 0: 3

e a. G- fj, a

a, a G. 0: 7: e

S a az: a, 3 h, 0. e

1z 2 a. me a, a

7. 0: 1z: 1 7E: a, 3

h, a 0: 0 h 1 7:

3 e a. 1, - H 7-w

a. j, a 7: l1 e t E

7e G aw. j: 0 D

0: s a: # 2, a 7:

a Ra: 7- p 1 a,

a 7: ly 1: H a,

a 7: 0 a, 2 7i. a

a. 3 , 3 e H

a, 0 7: 3 , }.

a, 0 H, 6 y. G-

, a (. ) a, a }:

0 9: a, 3 h: 0 h: 7-

,

 

a, a }:

 

a 0 1z, w

3az t h, laz y 2

2 2 d: w 3yz a

1, t s a 2,

e 2: az z.

 

# , 3 e 0. f7- a

a 2 az. C e, e

a: ly E: a 0:

w e: 0 3 7- 1 ,

3 0: 3 0 1 a, 0

. 1 :

a 9 a, a . # 2

0 H, 3 a , 3 0

6 y. 1, a a.

0: 2: G 1: a, 3

h: $ t e az:

1, s a: 3 e 6, 7:

a . 0: c H: a, 3 h,

a 7: $ t a: [ 4

H 32 z, 0 1, 3

32, 3 ty.] e 0, e

0 H, a E a, 3

. a, 3 h, a: sz

7A: a, l 4: 31. a:

a a. #A, 3 G 6z 0,

8 ty , 3 ez h 3e

a, ez 3 1 a. # a -

fj. a 3 a a. # e

G 0 6z, 3 l: rE 4:

(. .) 3 ty. G- a E

30 r2 j S: 3

az 0 e, 3 e a G- 3

7- fj, 8 0w. a 3 a

a. , a s.

7- , e a 2 H, 3 Hz

1 4: 3 A, 3 e 0, 3y

a: a a lz: s

3 f7 a fj 3 e. e l1

0w 8 z 3 8 0w: z2 a

D: 1 c: a: 1 h G:

a, a: a, a a.

D 1, 7: a, 3 h, C: 3

0 G 6z, 3 l: az b: 3

ty.

 

 

 

7.  0 1 1:

 

e e 8 fj, 3 8 0w.

D a, e H a E, a,

8 : 3 0 H G, 3 a G,

a 7, a Hz: h z: 3

aG G, a . 0: a :

i Y : s G y:

a, 3 h, a: 0 h: e

1 j 6. 0 3.

1: j, 3 e E, 3 a

. -, #0, 1 wme: 7-, 1,

D a z: a 3A az, 3 a

aw: w 32 9 a: 3 0.

j, a 7: l1 e t E

7e G aw. j: 0 D

0: 0 3e, (. ) a :

љs 3 7a: y, a : 1

w 0 2: j: y 4z 3w2

le . # 2, a G:

a 3e: 3 0z 9ez j

yw. w 0, e 0: w

e: a: #A D H, 3

30 32 1 .

 

[2] wa 0: a

, 4 z e 2 aw w2

a, 3az l S: 3 E ,

j a 1z. ͸ 38

ez 3 ez Hz 1:

w 2 E a yw e

j, 3 7- , 3 1 h.

0 , k0 2 1z a

9ew lz, j yw, 3

e e h, e

1z. ѳe s t 9e n1,

4 6 e 9ew lz.

3az 7e j 1z

, 3 f7- : e 0 a

a e 2 z, y 0 w

1 aw 7ez.

 

[2] 1z a y j:

D a, 6 H 0 G: 3 a

7. 3 aG G. a, 3 h, a.

0, j, 3 e E 3 a 7: a

j, 0 3 3 a: 3

e, 0 D: 0 H a

E a: 3 . a, 3 h: e

a: h ta, a aG:

a, 3 h, a, 3A, (. .)

3 G 0 6z, 3 ty. e

e a e: k1 6, 3 e

2, j e 1z, 31 e,

H 3 . [2] e e

a 0 0, 8 0w 3 H,

0 a h: G 0, 3 0

G 0, 3 C G 6z 0

l: D 3 L: 3 0z 7i. 3

0, G 0, 3 ty.

, 7- e e y: # b

a. H, 32 z: e G

D,

 

a aG, a 7.

 

c 0 1, 0 S 1w

2 0, 1 l 1 a

0 Y ez S a, sz

a a w, 3 1: t

3a a, w a h 1.

 

- fj a nH. 7-

fj 3 G- a H. H a

d, 0 7, a 7: 3 aG 7,

a 7. #a , 3 e

H a d, 3 aG, 0

7: 3 }. a, 0 H.

G- , a, a 7. a, 3 h,

0: 3 e: 7- ,

 

a aG, a }. 0: a:

 

z, 3 hz, 3 z,

ez 3 az b, 2 32

1 a 1 3 l, h

aw 2, 3az a t s

3 y, e 2: az 0 H 6.

 

(. )

 

f7- , 1 b a.

1 6 aG, 7, a 7.

0: a 32 a: a, 3 h,

a, a 7: ly 1:

0, H a E, a, 3 :

a, 3 h, G0, 3 0 E e

0. e e A 3 3e.

* *

H G-, 32 7- H.

 

z0 e, fj 0. D

a 6 : H a E

a, 3 a }: a, 3 h, a, 3

1z e E, 3 a 7: 3 3az

l S: 3 0 7e. -

0 e e 1, nh. -

0, a a. 7- a

a. a h: 3e

8az e 0. , a

y S a, E , 4

2 H ez, E a: e 3

0 1. ez

0, e. a 3 j, E

a. 8 j , 7- a E,

3e 1 S nh: 3

az e j, 3 l1 t H

a, G-z 3 7-z.

* , *

l G- H.

 

H a e, D a,

6 rA 7: a, 3 h, a.

0 1 r 31, 3 a 2

a (. .): 0 1z e,

4. a, 3 h, a.

0 a r: a, 3 h,

a: 3A, 3 ty. 1 e,

le y: fj S. D a, 6

r G: 3 rA 0 G: 3 a 0

G, 7. a, rA, a G: rE 9 a:

# h, a, a 7: 0 h 7E:

a 0, 3 e 7. j 6 a

a G, a : 3 rA G, 1

1. a, a: # h, rA.

0 6 r 1. a,

rA: # h, a. le w

a a a, 3 rA 31: 3

e a c, 32 a.

, G D, a r a,

a. a, rA: # h, a.

fj a r G0 4: 3

e 3 0. me, 3 a

a 2 31. a, 3 h,

a, 3 e a. 1 a.

j a. s a: 3 3

a. r r0: p0 7: 1

a. H r 7: 3 rA 7: 3

a 7. a a: Te A

: G- a 3 rA: a

a rA. a, 3 h, a: 3

e a. 7- a 3

a: 3 0. f7- e,

C: 1 r: a, rA: #

h, a. 1 6 r 7, 3

a G, a . 0: c H: 3

a, a 7: $ t a: (.

) 4. a : r2

D 9 0: 3 e H a E.

a, 0: # h: le 32:

0 1. 3 a

r0, nh. 3 e 32, 3

ty. a, 3 h, 1 3z, 3

e j, 3 a - 0. -

, a r. a, rA: # h,

G0 H. a, a rA,

3 Hz: 3 e ty. h a

E 30 S, 8az:

3 az e 2, 1 0z a

r, 3 a, 3 rA, s. a

3 2. j, l1 a 7: 3

a G, 7: 3 rA 7-z,

7. 0 a r, 3 rA, 3

a. a, a rA. # h, a.

w aw e: rY Y sz

L: j, 0, y, 3 3

a e a, a rA. w

0, e 0: w e:

˳j 1w j. a 3

B h H, 1 a e

1z, a j 1w j

w.

* *

7-z, 32 7-z, 32 7-z

h H.

 

a e, 6 a

7. a, 3 h, a. 0 H,

a E a, 3 . a, 3 h,

a. a a, 3A az, 3

ty. 1 e, nh p,

e (. .) le y, - H.

D a, 6 : H 0 G, 3

a 7. a, 3 h, 0 h: 0,

j E, 3 1z a G. 3 e

3A: e 2: a, 0 D: #

#0 e: j 6 a.

a, 3 h a. 0 6

a, a: a, 3 h,

a. le w a a,

1: 3 e a. , e

a y, 0 e az

zY. 7-z H.

- , a e c0 rY,

nh.

* *

e r0.

 

sz 6, 3 a, 3 H

rA, 3 1z , 32 z0

s 1. e y 2 lz

h, az -

e, zY. -

e rA a 1.

* *

7-, 32 7- H.

 

H a e, 6 a,

7: a, 3 h, a. 0 1

r 31: 3 a 0 1z

e, 4. a, 3 h, a.

a a, 3A az, 3 ty.

1 e: le y: fj S. D

a, 6 r G, 3 0 : 3

a 7. a, 3 h, a 7: 0 h

7E: 0, j E: 3 1z a

7. j 6 (. f) a. a,

a }: # h, a 7: 0 6

r: a, 3 h, a. le

w a a 1: 3 e

a c, 32 a. ,

G D, a r, a. a, 3

h, a. fj a r,

G0 4: 3 e 3 0.

a me, 3 a a, 2

31: 3 e a. 1 a.

j a. s a: #

a. r r0: p0 7. 1

a. H r, 0 7: 3

H, 7: 3 a 7. a, 0

a. G- , a a: a,

3 h, 0, 3 e a. 7- ,

a 3 a: 3 e 0. f7-

, e C: 1 r, 3

a. 1 6 }: r 7, 3

a 7, 4, 3 a. e

: r2 D 9 0: 3 e H

a 1 E. a, a y: # h,

le 32: 0 1.

0 a r: 32, 3 ty.

a, a, 3 h, 1 3z: 3 ez

a h 3e, t 1 hz d,

1 a a 1 a: 3

3e 0, 3 a -. - ,

a r: a, a: # h,

G0 H. 0 a a, 3

Hz, 3 e ty. [2] 7-

E 1 3e n1,

8az zY, (. f .) 3 az

e j 1w j. l1 a,

7: 3 a G-z, 7. 0 a

r, 3 a. a, 3 h, a

a. j, 0, y, 3,

3 a e , 3 0 a.

* *

hz d e sz H.

 

e y a lz, 6

3 H zY: e aw

e e, e az 1 H

A 0 s , 3 e

1 H 0, a

a hz d: e e a

a fj 0z, 3 0 a, 3

ta e a 0. w2 a

e e 6 0, 3 H 1

0 ez: 4 0.

e sz H e 2 y,

e 3 w, a, H, a,

8az e 0: ta

e lz 0,

0, ke 4

7-z, 3 7-z A,

ta a lz.

* *

hz d 0 7-z H,

3A ez 1 H.

 

A az a a 1 H

1 e, 3 e 32 0 s

, 0:

0 (. o) e a

lz, 3 2 a H.

* *

hz d z0 s .

 

e a lz, 6 3

H 2 e zY, 1w a H.

љaw e e e.

* *

hz d H af:

 

z0 e, D a, 6 :

H a E a, 3 a }.

a, 3 h, a: 0 h: 0, 3

1z E, 3 a 7. 3az l

S: 0 G. 3 Hz 7e: 3 y

4z D: 0 G: 3 ty G 0.

[2] - 0 e 1, 3

0 . 3 az a, l1

e, e 1 e, e 1,

4 nh. 3 a h,

30 0, 3 1 nh j,

1 6 a a G, a :

a, 3 h: ly 1: 3 n6z

l z. # a a 0 a:

3 e 0 6 a

4: a, 3 h: e a: le

w a a 1: 3 e

a. , G D, a

a 1. - fj, a: a

0: 3 z 2, 3 G: 3 a a

-: 3 e af. 7- fj 2 G,

3 G: 3 a a -: a:

e ke 4, 3 e (. o .)

af: 3 me: 3 a 2 a: 3

e a: 1 - H 7-w a.

j a. s a: #

a. p0 7. 1 a. H

a, 0 }, 3 af 7.

a a, 6 y.

e, e 2, 0

e. G- , 2 2, 3 G:

3 a a -. e a. 3 e

a. 7- 2 G, 3 G:

a a: q z : 1. 3 ,

3 a: a 0: 3 e 0, 3

mxa. f7- , C e,

e a, az a

a, 1 H af :

az d, 72 a. a 0 e

, 3 0: w e: 3 0.

1 a. 1 6 a,

a . 0: c H: 7. a, 3

h: sz 7A: 0 1.

a a, 32, 3 ty. 3 ez

a h 3e nh, 3 e

j: 3 a - 0. -

a a. 0 a a, 3

Hz, 3 ty, 3 3e S.

j, l1 a, G-z, 3 7-z,

}. j, 0, y, 3 3

a a.

* * *,

1z H a.

 

z0 e, fj 0. D

a, 6: a E, a:

e, a: 3 a G:

: 3 (. o7) aw az 7. a:

e, 1: # h, a. 0

h: 0, j, 3 e E, 3 a

7: 3 0 7e. e

e A 3 3e. - 0

s 1 a 0w, 3 : 3

az a e e 1. -

0 a a. 7- a

a. 3 a h, 3e

0. 3 e a 6 a 2,

3 H a 2, 1 1:

9A w2 rE: a, sz 7A: #

h, ly 1: 0 6

a a, . 4. a,

a 32 0: # h, e a:

a: a a 1, 3

le H, 3 e a.

, G D, a a a.

a, r: # h, a. -

fj a H, a : e

af 3 j e: a. a, 3 h,

a: 3 e a. 7- fj

a H, a 7: #0 y:

a. a, 3 h, a. 3 e

d a, 32 a. a me, 3

a a, 3 e a. 1,

- H 7-w a. j 3 3

a. r r0: 3 p0 7. 1

a. H a 0 7: 3

aw az H }. a 3

. a 7-w H a,

0: 0 e: 6 y. G-

, a 3 , 3 a (. o7 .)

aw az. a, 3 h, a, 3 e

a. 7- , a a, 3

, 3 e. f7- , C

e, e a, az

a a. H H 0

: a 9 a, a .

a: 1 d: a a, 3

0: w e: e, љ D G

a: a . 1 a a: a,

3 h, az. 1 6 a G: 3

az G. a : r2 D 9 0: 7,

#z D e 1: a,

aw az: e 3 a: # h,

a. $ t a: 0

1. a a: a, 3 h:

r: #2, 3 ty, 3 e, 3

a - 0. a a: a,

r: # h, G0 H.

a, a az. 1 2 0

3 0 : 2 s. [2]

7- E, 1 3e

S: az e 2. j,

l1 a, G, 7: 3 az,

7-z, 7. 0 a a, 3

az. a, a az: # h, a.

w aw, e, #1 rA

r1z: j, 0, y 3

3 e a, a az. w

0, e 0 a. a e

a, a aw az.

* * *,

1z a.

 

H a e, 6 a 7:

(. o7) a, 3 h, a: h

z: 0, a a, 1z

e, 4. a, 3 h, a: 2

E a: a a: a, 3 h,

r: #A az: 3 ty.

1 e, fj, le y, S. D

a, 6 a G, s |: 3 a

7. a, a, e la: # h,

a: 0 h: 0, j E, 3

1z a 7, 3 a G, j 6

a G, 3 a G: a, a, e 2

e: # h, a, ly 1:

0 6 a a, a },

4. a, a, e la: #

h: a, $ t a:

le w a a a, 3

a 31, 3 e a. ,

G D, a a, a. a, 3 h,

r: - fj a a:

a, 3 h, a: 3 e: 7- fj

a a: a, 3 h, a: 3 e.

a me a, 3 a, 3 e

a. 1, - H 7-w a.

j a, s a: # a:

p0 7. r r0, 0. #

3A y az 0 3, e

3y ↳ a a, nh. w

, l d, e, a, e r0: #

h, 0. a, 1 S 9: e 1,

a 7, e la: H a,

0 }: 3 a, 0 }. a

n1 Hw, j 1 0 0. (. o7

.) G- a 3 a, 3

a: a, 3 h, a: 3 e

a. 7- a 3 a.

f7- , C e, e

a, w az. a e nh

: a 9 a, a .

0 e e a: 0

a, w e: a a. a, љ

D G a: a -. 1 a,

a. 1 6 a G: 3 a G.

a, a, sz 7A: # h, a,

e 2 e: 0 1. a,

r: a, 3 h, a.

#2, 3 ty, 3 e, 3 a -

0, 3 ty. [2] 7- E

30 j S, az

zY: 3 az e 2. ,

a a: a, r: # h,

G0 H. a, 2

s. j, le a,

G-z 7: 3 a, 7-z 7. 0

0 j: l1 e t E 7e

G aw: a a, 3 a,

r: a, a a: r0 72:

# h, a: a: a j a,

3 a. 0 a, 3 a. y,

3 3 a a, 3 a. j,

0, 0 a, G D, 3 k1z a:

[2] a lz d, e

0, 0: w e 9 H:

 

(. o7)

* *

hz d 1 .

 

a a e, D

a, 6 a, 7: a, 3 h,

a. 0 6 a, 1z

e: a, 3 h, a, a

a: 3A, 3 ty. 1 e,

e, le y, - H. D a

6 a 7: 3 a 7. a a,

a 7: #z r0 7: # h, a,

0 h: 0, j E: 1z

a G. j 6 a. a, 3

h, a, ly 1:

0 6 E, a, 4.

a, a, T 3 a: # h, a.

le w a a 1, 3

e a. , G D, a

a 1. - fj 3 7- a

E: 3 e E. G- fj 3A az.

a a , 3 e a:

me 3 a, 3 e a. 1,

- H 7-w a. j, l1

e t E: s a: # a.

p0 7. 1 a: [2] [# E

sz, 1z l j

e S 1.] H a, 0

7, 3 }. a H: 0,

6 y. [2] 3

, e H a, 0

7i. a a. G- a 3

E, 3 a a, 3 e

a. 7- (. o7 .) a 3

a: 0 3 mxa. f7-

, C e, e

a: ly E a e: a

0 a, w e: 1

, : a 9 a, a

. a e 0 H, 0

a, 3 0: w e: 1

a: a, E: # h, a.

1 6 a, 7: a, a,

$ t : # h, E: #0z 0:

a s, 32 e 0: a

a a : 0 3A, #0

: 0 6 a E,

a : zh D: , #0z:

1 : , 6 az

1z, 6 s 1 2 32: D

zh a: , # 1 6 :

D a: , # y : D

1z: a, a }: y 4v: #

h, a, sz 7A: a, l

4 3z: 31. 0,

a a, 3A, 3 0 G 6z.

e, 1 1z, 1: 3 a -.

a a. # h, G0: 2 S

e: 0 a a, 3 e

G 0 6z. a, rE 4: 3

ty. [2] G- E 1 j

S: az e G- a, 3 7-

, fj 3 e: 3 e .

0z 1 a a: 2

0 E, 3 a (. o7) s: 3

e H A, G 0 6z.

a e 3 f7- a: 3 l1 0w 8

z: 3 z2 a D: 3 Hz.

a, a E: a, 3 h, a. D

1, 7. a, 3 h, C: 3 0

2 6z, 3 l, az b: 3 ,

1 1z, 1: 3 e e, 8

0w 3 8 fj. D a, 6

a E, 7: 3 a 7. a, E,

#0z 0: # h, a: 0

h: 0 3. 1: j,

3 1z E, 3 a A. a 3A

az. 3 0. j, 0 3 y

a. # a, 3 E. 3 0z

j yw, 3 a a.

 

[2] 3 1z a y

y j:

 

D a, 6 : 3 e E, G,

a , s 1z : 3 a, 7.

a E, a }: y 4v: # h,

a. 0 3. 1:

j, 3 1z E: 3 a A. a

j, 0, y, 3 3 a,

3 E. 0 D: 3A, #0 e:

0 E, a 7: D 1z

y: a, h. 3 j

j, a }, #0z 0: a, a

7: D, zh a: # h, a.

h ta: a a, 32, 3

ty. 1 e 3 0z 6 1z

. e e 3e 3 2

0. e, 0w , 0 a

(. o7 .) h, G 0: 0 G

0: e, 2 0 6z, 3 7i

a. e 0 G 0: e

e.

* * *,

1z 1 0.

 

e, fj 0.

D a. 6 a E, 7: 3

a 7. a, E, y 4v: # h,

a, 0 h: 0 3.

1: j, 3 1z E: 3 a G.

3az l S: 3 0 G. # E: 3

0 7e. e e 2.

[2] - 0 s 1,

3 z, 3 az a, e

e 1. a G, e 6,

. e a 1 nh, 3

a h, 3e 0. 3 e

j 6 a a: a, 3

h, a: ly 1:

0 6 a a G,

4. a, 3 h: e a: le

w, a a, 1: 3 e

a. , G D, a

a, 1. n2 fj a

H: 3 e E. G- fj 3A

az, 3 a a, 3 e. me, 3

a a: 3 e a. 1,

- H 7-w a. j: s a:

3 a. p0 7. 1 a.

H a 0 7i. a

a, 0 6 y. 3

H, e H (. o7)

a, 0 7: }:

2 0 H, 6 y. G-

, a E, 3 : 3 a

a: 3 e a. 7- , a

3 a: 3 e 0. f7- ,

C e: e 3 0

a, az 1 .

1 a: a, E: # h, a.

1 6 0 a 7. a,

E: e : # h, a: $

t a: 0 a E

4, w az :

#0z y: a, a. sz

7A: # h, E, a 7: #A 1

a: a a: 3A, 3 0 G

6z. a, 1 1z: 1, 3 a

-, w2 G 6z 0, 3 l:

rE 4: 3 ty. [2]

G- E 1 j S: #

az e 2 fj: 3 ez

. 0 a a: 3

e a: 2 0 E, 3 a,

s. 3 e H A G 0

6z, 3 a f7- 8 fj. l1 0w,

8 z: 3 z2 a D: 3 0,

az. a, a a: D

1, 7. a, 3 h: C: 3 0

G 6z: [2] # 0: 1

1z: 1: 3 e e 8 fj, 3

8 0w. D a, 6 a

E, 7: 3 a 7. a, E: # h,

a. 0 3. j, 3 (. o7

.) 1z E, 3 a A. #A az,

3 a aw: w 32 9 a:

j, 0, 3 y a. #

a, 3 E, 3 0z j yw.

a a. e a 3e

3 2 0. e e a 8

0w: e 3 e

e 1w.

* * *,

1z e 1.

 

0 e e e 8 fj, 3

8 0w. D a, 6 a

E 7: 3 a 7: a, E, a 7: E

a: # h, a. 0

3, j, 3 1z E, 3 a G,

3az l S: 3 0 G. # E.

3 0z j 7e. e

e 8 3e: 0 e. [2]

- 0 s 1 a, 3

z: 3 e e 1. a G:

6: e 1, a nh.

3 a h, 3e 0: 3

e j 6 a: a, 3 h,

a . 0 6, 3 a, 3 h,

a: le w, a a

1: 3 e a. , G

D, a a 1: 3 n1

fj a H: 3 e E. G-

fj 3A, 3 a a : 3

e a. me, 3 a, 3 e

a. 1, - H 7-w a.

j: s a: # a,

p0 7. 1 a. H a, (.

o7) 0 7i. a a,

0 6 y. [2] 3

, e H a 0 7:

3 }. a, 0 H. G-

, a 3 E, 3 a a:

3 e a. 7- , a 3

a. f7- , C e:

e a, 8az.

1 a. a, E: # h, a.

1 6 a, 7: a, E,

a 7: e r0 0: # h,

a, a 7: $ t a:

0 E, 4, w az

1 . a, a, a }:

sz 7A: # h, E, a 0: D,

Hz 2: 3 0 1.

G- E 1 3e

S, 3 az e 2 fj: 3

ez , 3 0 H, 3 j,

az , 3 0 S

1. e H a e,

nh: e e 1, 3

e 1w.

* * *,

1z 1 0.

 

e 1 e e e 8

fj. D a, 6 a E 7:

3 a 7: a, E: # h, a.

0 3. j, 3 1z E, 3

a G: 3az: 3 0 G. #

E: 3 0 7e. e e

2.

 

(. o7 .)

 

[2] 0 s

1, 3 z. # az a,

e e 1, e 1 nh.

3 a h, 3e 0: 3

e j a 6, 3 a, 3 h,

a. 0 6: 3 a, 3 h,

a. le w, a

a, 1: 3 e a. ,

G D, a a, a. a, 3

h, #A a 2: a me, 3

a: 3 e a. 1, -

H 7-w a. j: s a: 3

3 a. p0 7. 1 a.

H a 0 }: 0 a:

3 E 0 }. a, 0 E:

6 y. G- , a 3

E, 3 a E: a, 3 h, a: 3

e a. 7- , a 3

a, 3 0, 3 mxa. f7- ,

C e: e a,

8az, 2 0: az

Lz: a a, 3 0.

1 a: a, E: # h, a.

1 6 a, 7: a,

a, # h, E. e, a, h,

3 3A. a 0 6 E

4: a, E: # h, a.

l 4, 3 a: a E: a,

3 h, a: 3 3A: 1 a 9:

a, 1 1z: 1: 3 a -,

e a, 3 A E, 3 e

a, 3 ty. [2] 7- E

a 3e (. o7) S: 3

az e 2 0, G-, 7-, 3 f7-

: 1 0 a a: a, E:

# h, G0 H. a: 2

s. z2 a D: 3 Hz. 1

c: a, a a: D

1, 7. 3 l: az b: 3 ty.

l2 D s ez, 0.

 

 e a 1 3

z, 3 a E, 3 e e.

 

D a 6 a E 7, 3

a 7. a, E: # h, a. 0

3. 1: 3 1z E: 3

a A. #A az: a 0.

j E, 3 a. 0 E, 3

a, 3 0z j 1w j. [2]

w 0, 0: az Lz:

a lz hz d, 0: w

e: w jz e

a, a 7: e S az: 1. 0

e 3 a 31. [2] #a

az az, 3 e w, Ҹ

r0: 0: e S az: # 0

sz az. 3 w, 30zz:

31, y. e

a 6: 0 3e 3 2.

 

  0 a, 1z

1 z0.

 

0 e, D a, 6

E, 7: 3 a, 7. a, E: e

3j: # h, a: 0 h: 0

3. j, 3 e E: 3 a

G. #A az, 3 a. 3 0.

j, 0, (. o7 .) y, 3

3 E, 3 Hz 9ez j 1w

j, e 38z1z. e

a 3e 3 2. e, e a,

. 0 a E: a, 3

h, a. [2] - 0

s 1 3 z, 3 a

. G D: a a, a:

a, 3 h E: #A a 2: e

3A az. 3 a, 32 e

0: # 0z a hz aw

3: 3 e 3 - s. 3 0

H, 3 3 h re 1 4:

3 e 7-w 3, e E. e

1, - H 7-w a. j

a: s a: 3 a: 3

3 h re, }-. p0 7.

1 a. a, l: 72 9 1 :

3 D 1, 7i. H a 0

7i. a a, 6 y.

3 , e H a

0 7: 0 a, 3 }.

a, 0 H, 6 y. G-

, a 3 E: a, 3 h,

a a: 3 e a. 7-

, a 3 a: 3 mxa.

f7- , C e: e

a. 1 a: a, E: # h,

a. a 3 f7-. 1 6

a E: a, E: # h, a, a

3 -. e, a h: #A:

#0 l: 3 a. e

3 i. a, 0 6 a:

(. o7) a, E: # h, a. a

3 7i. e, l 4 3z

D: 3 a, a, a 7:

#1 2 32: a, 3 h, a.

#A: 1 a 9: e: y. 3

ty, 3 a - e, az

1 z0. 0 e a

a, 3 E: 3 a a.

7- E 1 3e n1: 3

az e G- a, 3 7, 3 f7-, 2,

3 2, 0, 3 3, 3 ez, 3

0 y 4. 0z 1 2

H, 1w zA, 4 4 E, 3

a: a E, 3 a: 3 Hz,

1 z0 az. p0 l

s, 3 0 32 j.

}- E a 1 3

z, 3 a e, 3 1 e

j. D a e 6 E 7: 3

a 7: a, E: Q aw y

0: # h, a: 0 h: 0

3. 1: j, 3 e E: 3

a A. a, 3A az, 3 0.

j, 0, y 3 3 e

a, 3 E. a a. a

z 9ez j yw. w,

0, e 0 a: w

e: e k1 ze, 3

e 2.                        

 

  0 a, 1z

H 1.

 

z0 e, - E, a

1, 3 z, 3 e e. (.

o7 .) D a: 6 a E

7, 3 a 7. a, E: # h,

a. 0 3. 1:

j, 3 e E, 3 a 7. a

j, 0, y, 3 3 E.

e 3A: e 2: a, 0 D

e e: #0 e l: 0

6 E 4. a, a: #

h, E. a, h ta: 0,

a a: a. # h, lwa

H. e, y, 3 ty. e

e e: a E: a, 3 h,

a. - 0 a

1, 3 z. # e . G

D: a E, a 7: lwa H:

31. #A e 32 e:

31. a, m0 a: # h,

a: e 7ez aw: a e

0, a 7. 1 e - a:

a 3 7-, 3 G-, w nh:

a 0, e 2 r:

G 0: 3 Hz. a 3A az,

3 a E. a me, 3 a

a. 3 e a. 1, -

H 7-w a. j a: s

a: # a: p0 7: 6

a. H a 0 }, 0

a: 3 E, 0 }: a 0

E, 6 y. G- a 3

E, 3 a E. a, 3 h,

a, 3 e a. 7- a

3 a. 0, 3 mxa. f7

C e, e

a, (. o7f) az, 2

0 E: a E : a

a 3 0. љ D G a: a 7.

1 a a. 1, 6

a E 2: 3 a 0 2. a

a a, a }: sz 7A:

: l1 e t E: a, E: #

h, le 32 d 7: 0

1, 3 a 0, 1 H.

e j 3 2 E. j,

0, y, 3 3 E. #A 3

ty, 3 a - e 0. 0z

2 1z E ez. , a

a, 3 E. 2 0 s.

l1 0 0w, 8 z: z2 a

D: 3 Hz. a, a E: a,

3 h, a. D 1. 7, 3 l:

az b: 3 ty.

 

  y 3 1 H e,

- E a 1, 3

z.

 

# az a, l1 e, e

e nh 8 fj. D a,

e 6 r 2, a : 1z az

l: 3 1z H a 2, a }, 3

a 7. a, E, a 7: e e

aw: # h, a, 0 h: 0

3. 1: j 0,

e 0: y: 3 1z E

1 4. a ez, 3A az, 3

a. 3 e w aw: #1

rA r1z: y. j E, 3

a. 0 E, 3 a. w

jz (. o7f .) ez: 1

sz 0: 3 s 9ez j

1w j. w 0, e 0:

a E : a lz d e

0: w e 9 H: a

E, 3 a.

 

 a , w 1z

a y 3 1 a, 4 4

ma, a lz hz d.

 

1 H e, D a,

a H : 3 e 6 r 2,

3 1z H 2: 3 a 7. a, a

7: e e aw: # h, a, a

0: 0 h: 0 3.

1: j 0z, e:

y: 3 1z, - e E: a

2 G 7 3 e: 31 A: a

a lz e 7. 3 Hz 1z

E, 1 4, 3 s 9ez j

1w j. te j, a

ke, 3 e s h 0w 1

4, az 1 H: 3

a h e, l1 e, 0

0, 3 a, D 1, 7i:

a, 3 h: 1 1z, 1. a

p0 7, 3 e H a, 0

7: 3 1z H 0 }. a,

0 H, 6 y. G- ,

a 3 a, 3 a E. a,

3 h, a, 3 e a. 7-

, a 3 E, 3 e E. f7-

(. ) 0, a, a:

#A e 32 e: a, 3 h,

a, 3A, 3 ty.

 

# y ez a, az e

E: 3y 0, s e 2

a. a e le

sz, 3 e a . # e

30 0, s s

a, 3 0z e, 1 1 2

a, 3 a 8 1 2 R0,

1 rwaw 1, 3 e: a

3 3y: 3 a ta: 1. #

a s a, a 7: r0

R 38 e: 1. e 1 az

1. s, j : r G: #

az: r0 R: 31. s,

j 7: w 3a h: # az: r0

R: 31. s, j G: aw

1 B: # az: r0 R:

31. s, j 7: e e 30

2 D: # az: r0 R: 31.

# s aw: r0 R: #

tez H 0, 8y a,

3 s yw 3 az 1: # y

0 a. a 1 3Y

na, 0 a, 3 e a a,

a 7: e 7ez aw 1: # h,

0. a 3A 1z: 1 D 0z:

3 a a s 0:

rz e: 3 e H a, 0

}: 2 a. # lz (. .)

0 }: 2 a: 1 2

n2 Hw, j 1 0 0: a

a: rz e, 6 y: 3

a: r0 R: 1. # 0

3A az, 3 a 1 4.

G- , a 3 a, 3 v32, 3

e G0: 3y a: a e

a: 7- , a 3 a

lz, 3 e G0 , 3y

a: rz e: a j a,

a 7: l1: j: 0 D

0: s a: # 2, a 7:

6 a Ra: a: r r0:

1. 3 1: R }: 1, a

7. e 7-z, 3 0z . f7

e a, 3 a. 1 a

31, 3 a a. 1 6

r 7, 3 lz 7,

4. a 6 y, :

r G: 6 a, a 7, 0

4. a, lz, a }:

sz 7A: # h, a: rz e: 3

a nh, 3 e yw.

#2, 3 ty. #e S

a. h 1z a a.

j H a. 0 0:

R l1 G, D t 3H

}, r0 R: 1. a, a:

e 7ez aw: # h, a: 3

0 e 32: w aw e:

#1 rA r1z: j, 0,

y 3 3 e a, 0 a.

 

(. 7)

 

[2] #a j

ez 2 0 3:

 

# e e 3 a a,

az j . a e

3 lz 31 a nh,

3 A: 3 Y 3 j

s. 3 s 9ez j

yw. 0, 0 a. a

a 3 a.

* * *,

1z l hz d ,

0 32 e z .

 

y 3 1 a, a

e, A 2 e: r0 R:

1, 3 2 n6z. a, 3 h, r0.

R: D a, 6 r, 7:

a, 3 h, a, a 7: $ t

a: a, 1: 8 0. j

1: 2 G e: 3 j 3w2 . a,

0 D: 0 1 r . a

6 a a, G: a 7, 1z

e Hz 4. a,

ly 1: # h, rz e:

r0 R: 1. a, 3 h, a:

e 7ez aw: #A az, 3 ty.

1 e, A 1 e, 3 2

3Y: a, 3 3y: e:

r0 R: 1, 3 2 3w2. a, 3

h: r0 R: 1, a 3A.

D a, 6 r G: 3 0 ,

3 a 7, a, 3 h, a: 0

h: 0, 1: j, a 7: 2

G e, w G a: 2 3w2, 3 e

a 7. [ e: e e:

# 0z a: # wa, a

: (. 7 .) y 0 e 0: e:

3Y .] a, 3A. j 6

a a: a, 3 h, ly

1: 0 1 r 31, a

: r G: 3 e 6 a,

4. a, a: e a: #

h, a: rz e: 3 e: r0

R: 1. a a, 1, 3

le w, 3 s, 3 e

a. , A l1 e,

3 2: r0 R: 1, 3 2 3w2, 3

a, a, a a: # h,

0. a, 3A 1z, 3 me, 3

a, 3 e a. 1, -

H 7-w a. j, 3 3

a. r r0: 1. p0 7

0, : a: l d: # h,

0. e a 7: l1 e

t E: 3 e 1 a a, a

7: 0 h: a l: 72 9 1 :

3 D 1, 7i. 3 a, H a

0 7: 3 a, 0 }:

2 a 3 a, a. a

lz, 0, 6 y. G-

, a 3 a, 3 a

a. 7- , a 3 a,

3 e E: a R }: 1. f7-

a, 3 a. 1 a

31, 3 a a. 1 6

r a 2: 3 a 0 2. a,

r G: 3 e 6 a,

4. a, a: sz 7A: # (.

7) h, a: rz e: r0 R:

1.] a, 3 h: a a.

#2, 3 ty. 3 ez h 3e

a: 3 a j n1. h

e nh a. j, H a.

0 0 j: R l1 G

D: r0 R: 1. a a.

a, a a: # h, a. w

aw, #1 rA r1z: j,

0, y, 3 3, e

lz, a E. 3 s 9ez

j yw. a E, 3 a.

 

[2] # y, w

1 e, 4 aw a

l, 6 hz s, 3

1 1z , y a, y,

4 e h.

 

$ 1z R

3w, 3 mxa 1 hz n1

jz, 3 0, 3e 3 r1z

e, 1. 3 0 w

1z e a, 1 3 H,

3 ez, jw 3 0w, y,

3 3 3 a, 4 aw 1

4: e s, 3A

a lz a: a 3 e

a 4, 3 s, w 3A

0 e a 1z, e a hz

s, e 6 E, 3 0

lz: 3 j 7e. Ty

1 a a, s

lz.

 

(. 7 .)

 

[2] a , w

1z a e j e 1z

, 32 H a, 32

0.

 

e 1 lz y, e

e r r0 h Y a, 4

h Y e. a 6z 6 1

1: 1z 1 l,

e s 6 E, 3 0

lz, A a, e , 3

a E. h 1 z0 3

j 1, 1z l:

3 4w a, 0

0 1 e, e a

d, a a y e:

1 3 1 z0 j

y 1.

 

 a ta lz

hz d:

 

[2] a , 1z

l z0 G, 32 7-z H.

 

e 2 y a H

a, e az zY.

, H G- ta e a.

G D, a a, a. a,

aG: # h, a. fj a

a, 3 e a. H a,

0 }: 3 aG, 7. a

a. [2] e,

e 2 e. G- a

aG, 3 a, a. a, 3 h,

a: 3 e. 7- a a,

3 . f7- , C e,

e a, a 0: 3 (. 7)

j a a, e 0, 3

2 0. 1 a: a,

aG: # h, a. 1 6

7: a, G: 3 aG, G: a, 3

h, a. 0 1. 0,

a aG. a, 3 h, a.

#2, 3 ty, 3 a -. - ,

a a 3 aG: 3 a a,

3 Hz: 3 e ty. j,

l1 a, G-z 3 7-z. 0

a a, 3 aG: a, a

aG. # h, a. j a.

0, y 3 3 E 3 a.

w 0, e 0 a. a

a.

 

[2] 1z ta

lz G- H.

 

H a e, nhw H.

1 e, D a, 6 r

G: 3 rA 7: 3 a G. a, rA: #

h, a, [32 G0 - a.]

0, j E, 3 32. j 6

a, a . a, rA: # h,

a. 0 6 r. a,

rA: # h, a. le w

a a, a: 3 rA 31: 3

e. , G D, a r

a: a, rA: # h, a.

fj a r, 3 G0 4. 3

e 3 0. 0 v32

a, 3 e 3. 1, 3 j

a. s a: 3 r. p0 7:

1, a }: sz te 2 1: 3

0 r. H r 0 7, 3

a (. 7 .) 7, 3 rA 7.

a rA: 6 y. G-

a a: 3 a rA, 3 e

a. 7- , a 3 rA: 3

e. f7- e C: 1

r. a, rA: # h, a.

1 6 r G, 3 rA 7, 3

a G, 4. 3 0 :

r2 D 9 0: 3 e a 1

H: a, y: # h, le

32: 0 1. 0 0. 3

e a rA: 72 D 1 : 1.

3 a e c0 rY nh.

a 3A: 3 e j. 3 ty,

3 3e. a, 3 h, 1 3z,

3 a - 0. , a

r: a, rA: # h, G0

H. a, a rA. G-

, a r, a, a: # h,

G0 H. a, a

a, 3 rA, s 0.

j, l1 a 7: 3 rA G-z

7: 3 a f7-z 7. 0 a

r, 3 rA, 3 a: a, a

rA: # h, a. j, 0,

y, 3 3 a, e rA, 3

0 a d. 0, az:

[2] aG 1 e y

.

 

[2] 1z ta

lz, 3 0 1 1,

G- A, 3 4 a 3w2:

 

1 e, le y: fj S.

D a, 6 r G: 3 rA 0

G: 3 a 0 A, 3 aG 0

A: (. 7) n2 7. a, rA: # h,

a: 32 G0 sw a. 0.

j E. j 6 a. a,

a: # h, rA. 0 6

r. a, rA: # h, a.

le w a a a: 3

rA 31. 3 e 0

a. , G D: a

r, 31: 3 rA 31: a,

aG: # h, a. fj a

r, 3 G0 4, 3 e 3

0. 0 v32 a: 3 e.

1, 3 j a. # r:

r r0: p0 7. 1, a }:

sz te 2: 3 Hz. H r,

0 7: 3 a G: 3 aG G: 3

rA 7. a rA. G- a

a, 3 aG, 3 a aG:

a, rA: # h, a. 7- ,

a 3 rA. f7- e

C: 1 r: a, rA: #

h, a. 1 6 r G: 3

rA A: aG a G:

3w2. a : r2 D 9 0: 3

e a 1 H. a, y: #

h, le 32 d 7: 0

1. 0 0, 3 rA e

nh. 3 32, 3 ty. a, 3 h,

1 3z, 3 e j. 3 a

- 0. - , a r:

a, rA: # h, G0 H.

0 a rA. G- , a

r: a, a: # h, (. 7 .)

G0 H. 0, a a,

3 rA, 3 aG, 0 s.

l1 a 7: 3 rA G-z 7: 3

aG 7-z 7. 0 a

r, 3 rA, 3 a 3 aG.

a rA: a, aG: # h,

a. j rA, 3 aG. 0,

y, 3 3, e rA, 3 aG.

0 e: az: a

rA, 3 aG.

 

  1z lz ta

7- 32 7- H.

 

H, a e, 6 nh.

1 e, D a, 6

r G: 3 0 : 3 a G: 3

aG G. a, a: # h, G0

-, a. 0, j E. j 6

a G, a, a 7, H. a, 3

h, a. 0 6 r

1. a, 3 h, a. le

w, a: d 7: 1: 3 e.

, G D: a r a.

a, aG. # h, a. fj

a r G0 4: 3 e

3 0, 3 0 r. H

r, 0 7 3 H 7: 3

a 3 aG 7. a a.

G- , a aG, 3 a. a,

3 h, a. 7- , a 3

a. f7- , e C:

1 r. a, aG. # h,

a. 1 6 r 7: 3

a 7: (. 7) a, 3w2.

a : r2 D 9 0: 3 a

H: a, 0: # h: le 32

d 7: 0 1, a r.

32, 3 ty, 3 e j, 3

nh 3e. a, 3 h, 1

3z. 3 a - 0. ,

a r. a, a: # h,

G0 H. a, a

a. j, l1 a 7: 3

a f7-z 7. 0 a r

3 a, 3 aG. a r. a,

aG: # h, a. j, 0,

y, 3, 3 a E, 3 a.

w, 0, e: az:

 

  1z ta lz

hz d 7-z 32 7-z 32 7-

z H.

 

e, D a, 6

H G: 3 a 7: 3 aG G. a, 3

h, a. 0, j 1, 3A:

#0 e: 0 6 H,

a E, a, 3 : a, 3 h,

a. 0 2 1 0, 3

0 2 6z, 3 ty. e a,

8 0w, 0 t a h: e

0 H zh e.

e 2 y, zY 7 A

1.

 

  ta lz 1z

e 7-z H, 4 4

r0.

 

0 e, D a, 6

, H a E a, 3 : 3

0 (. 7 .) 2, 3 a 7. a

rA: # h, a. 0, j, 3

e E, 3 a. 3 s 9ez

j yw. [2] aG y e

4 e, 32 e. e 3

e, az. ,

H a, 0 7: 3 rA 7.

3 , 3 e H a,

0 7, 3 rA A. e

1 4 }. 2 0 . G-

, a 3 a, 3 a

H. a, 3 h, a: 7- ,

a 3 rA. f7- , e

C: 1 b. 1 6

rA, 7: 1 0 e D

a: a, 3 h, a. 0

H: a, a H: # h, a

0. - , e rA, 2

0 0.

 

[2] 1z ta

lz 0 7-z H.

 

e e, 3 0 ,

e 2 y a H,

az e 0. ta e

lz 0

0: 1 H az, 3

4 s 1 0.

 

  1z ta a

lz H af.

 

z0 e, e 6 , H (.

7) a E a: 3 a d }.

a, H: $ t a: # h,

a: 0 h: 0, 3 e E: 3

a A. #A az, 3 a aw:

w 32 9 a: a e, љh 9:

j, 0, y, 3, 3

a a, 3 0: j yw.

, G D: a af 1.

- fj 2 G, 3 G. 3 a

a -, 3 e af. 7- fj

2 G, 3 G. 3 a a -, 3

e. p0 7. H a, 0

7: 3 af }. a: Te A

: 6 y.

e: e e e. G- ,

2 G, 3 G. 3 a a -: 3

0 a a, 3 e a. 7-

, 2 G, 3 G: a a: Q

z : 1. 3 a 3 a -

3 e. f7- , C e,

e a. a 0: w

e: 1 a, a.

1 6 H, 7: a, 3 h,

a. 0 1. 0 a

a. #2, 3 ty, 3 a -. -

, a a. 0 a

a: 3 0, 3 e ty.

j, le af, G-z 3 7-z.

j: 1 A S D: 0 E,

a d. y d. # E, a d:

0, 0: w e 9

H: a: a 7ez:

 

(. 7 .)

 

  1z ta lz

hz d H a, 32 a,

32 31 t e rhz 1, 32

z: A taz lz , 3

1z 6 3 H a, 3 aG

e e e hz .

 

 

 

7. љhz a az H yz.

 

y. 6, a 7. 0: w

0z: 0 H. , H,

a 7. G- , a, a 7.

 

 

 

7. dw nA aw H 0w.

# dw a 0.

 

y. 6 H, a 7. 0:

a 32 a: 3 a, a 0.

0: w 0z: , H H,

a 7: j a, a . G- ,

a H, a 7. a, a, a

.

 

 

 

7f. dw nA aw a, 3c

fjw, 3 mj a, 3 3h,

a 1 a.

 

y. 6, a }. 0: Q

aw E! , H, a }.

G- , a, a 7.

 

 

 

l. dw nA aw wa az

.

 

6, a }. 0: Q aw E!

a, a 7: d , 2 e: #

h, (. 7) G0: 0, a,

a }: aw 0: # h, G0.

H, 32 z, a, a }: e

1 e: e G e. ,

H, a }. G- ,

 

a, a . 0: 1 G:

 

2 yz t S 1 S

1z y, a A, 6

e le: 4,

y sz t 2 c 3 a

a y S.

 

a a, a }. 7- ,

 

a, a 7. 0: K1z 32:

 

D az, 4 S 2,

Y e, s 2,

a wa a.

 

# : f7- , 1. a, 3

h, G0.

 

 

 

l. dw 3 0 v3a, 3c

aw.

 

y. 6, a }. 0: Q

aw E! , H, a 7.

G- , a, a .