0w 3 G0w nA aw a 1, 0 0 a.

 

. e 2 0 , aw 0 0 4 0 c, 3 0 4 3 s 1 32: w2 a 1 e.

7. e , w G sw a a 4, 3 1, 3 e. 0 0 h 32 , 0 r }, 3 0 .

G. s a 1 t D az, 3 aw z 1 .

7. #z 0 4 , r0 a.

7. a s e a G, a s a, w 7 y a [].

7. y, 3 3h 0, S 9ez z, te, 36.

7. a G, te e w2, 3 0 1 3 ez, 3y aw.

}. # a 0, 3 a y, a 1 a. 1 1 5, 0 ez e.

f7. A yw 0 4: 1 0z e, 0 4 , 1 D a.

. a 1 azw S 2, w yz, 0 1z.

i. 1z e e a, y 2 0 e.

7i. az e 0 1 , 4 0 0 a, 1 3 1, 3 3h e.

Gi. 4 s 3 0z: 7 7, 1 S! sz e, 3 u5 3h 0w a.

7i. h , 3 1 D, Y 32 7 7, 7 9z 3, 1z.

7i. ez 3az e 1 e: r0 yz 1, 3 32.

7i. aw, tj 6, 3 1z D, 3Y, 3 a e e.[1]

7i. 0, 0 s, e 1 e: 3s a 3 e a .

}i. e e n2 4 s 3 e e 3w2: 0 0 3 e, e 3w2 a.

f7i. 3 1, 3 s , e 4 e 3 e e, 0 1 te 4 e. ѳ s, 3 0 y y: s 3 szz, 1 1 3 y.

7. 1 e 1 3 a ez 30: 1 , e 4 tez.

7. 0 e 4, Bz A a sz: a 3 e a 0 tez z 3 0.

7. 0 y w4 1, 31 t aw 1. Na 31 w4 1 e, a 2 1, 1.

7. , 2 1 s, e 0z h nh, 3 1 e y, 0 0w 1.

7. 7, 1 s a 1, a 9ew sz te h t az w, 0w 1. ¸ a, kwA 1 h G, 3 s, 0 fa 0 E 32 a G.

7. ez az 9z 0 e, 3A y, D s S.

7. az 9e a, a 1z e. #6 6 h, 0, a a 8az[2] .

7. a a a 3e[3] : 3 a ez r0, y 3y[4] .

7. t 3 e ksz h, aw 3 t e y s.

7f. e e , w ez: 6z a.

l. 0 0 s 4, 3 0 a 32 , a 32 a z.

l. 32 e 3w2 z . e az: E e 3w2 r r0 e 4.

l. 0 0 4 ez, a z: 3sz 0 r0.

l. #A B a 9 0 sz yz: A , w 0 D 0 a 0 1z, 1z 0 9 0.

l. #1 sz a r0 a E h 1, j 0 9 e y , 0, 1 az: 3 s 3s 32 a.

l. #az e 4 w 0z e, aw 0: 3az az az, aw 4 0. 0 A s , 3 A 0 e w4. E s e y 32 , e a, 3j e.

l. az 0 a Y 3 a, wa 4 : 0 Y 4 3 az e w4: 5 0 s 4 e, e h, 0 az.

l. #h 1 e w w 0. taz 1: j 1 S, 0z .

l. #0 e 4 0 3 te, 30 4 a 9 3 4.

lf. a t A, 3 E az Y a. 0, w 7 a 32, e z 2.

7. s a G, 3 h 0.

7. 1 , z2 e, w 8 E 0 1 H[5] .

7. 0 a z w H y: 0 3 z az a 3 a.

7. #a A 1 t B, 3 a 0 a e.

7. z rY s, s n1 ew e .

7. sz 1z, a : szz 1, t h zsz.

7. y 1z z, e Hz: az D, n1 a.

7. s a t D 1 0: t0 a t a, y 3 a.

7. sz ez 0 az a, 3 sz 0 e. # ez az, ws , 1 3 az 0 Hz 4.

7f. e 0 0 e, h a 0 s.

7. , 2 0 e 1, 3 e az, a z 0.

7. 1 a, Hz e: 3 w 0 a 3z, 1 te.

7. 1 a, az 1. 3 8z1 8 n1 D, y a 0[6] .

7. y S L: E, G e 1[7] .

7. 0 s 32 a 8 z, 4 7. yw ez, yw 1z 4.

7. 8 y a 0w azz a: e 1z 0 t 9z a.

7. y az 9 e y, sz a a G.

7. sz 0z a S az G: 3 2 A s.

7. e a 31 4 1, t aw z sz.

7f. 0, 2 2, w Y, 3 0: e 0z, e 32 0.

. $ 0 a, 2: 3 4 0, t0z 2: 3 a y e h.

. a 0: 3 a 8 D[8] . ѳ e 3 e 0.

. 4 : ns y [ {z]: a 4 e: e t y 0.

. 3y z, 1zw, 3 a y E .

. 1 z 1 . 1z 3 1 s .

. sz 0 7 e 4 ez. $z 0 1 3az.

. 0, za 8 0: y 4 ta 3y.

. e sz 0z 0 a, 3 s e 3e A.

. 0 1zw 0 a: y w2 0 4 1.

f. #S az, 1z 0, 3 36 0 2, 2, 3 s 0.

o7. z H G , 3 0, 3 t 1 a e j 3e.

o7. , 31w 0, az e 0: G h w2 1 a.

o7. 0 wew Y t B a, e 1 2 e.

o7. #1 a 2 1 4 r0, 1 t 0 az. y s a 1 y a.

o7. #A 0 6, 32 , 9 h a . z w2, t w a y.

o7. sz 1z , 1 32 ez, 3 a 1z.

o7. a aw, 0 az: 3 2 e, a 0.

o7. T 1z , t z e 0. ew G B A.

o7. 1, : G h, .

o7f. 1 , y, 3 h y y.

7. j , h s, y 4 a, azz, h e.

7. az a, 3 sz, 0 0w 4 , 3 a.

7. 30 4 y 0, 3 30 y: 1 30 4 0, 3 30 y.

7. aw 1 y ez , y yw.

7. 0, w aw, 3 1 4, S w. 1 32 Hz, 36 , 3 Hz h s thz, 31 8 0 a. 0 2 e z e, waz. a 1 a, 2 a[9] , e 1.

7. 9ew az 0 s a, 0, az h sz.

7. a s, 3 0 a azz, w n1 A, 0z e e, 4 ez a, a, e y 3w2, 3 1 2, ez e aw az.

7. 4 3 2 8 G sz h. 0 4 0 32 a, 32 3wa h.

7. 1 a, a e 3ez. 0 rY 1 3az.

7f. h A 0. e 4 t G sz h.

. #A 1 0, 2 a a, a w, w y 2 s.

. a 0w 0 a, 3 4 0 e A. aw 32 sz a 1 1 a, 32 az 0 e 1 3Y. Na 3 1 a 8a, 3 B 0, 3 30 z a a .

. 1 s 0 0w 1z: 8 1 3 sz 0 1 3E.

. z 31 8 31 e 1, 3 z y t y a, 3 2 a 1zz 0 a.

. z 1z a a. $w Hz z 2 0.

. 0 yz 0 4 z A, 3 yz e 0, 3A h 0, 3A 3 e .

. s a 0 tjz, 3 az. $ s za, E 3 H 3z, .

. a e, za z, a 4 e e, t a s, z a a, t na aw, 1 ez a.

. #h ta a 0w a az, 3 t z 3w2 z a 4: 0 h 3 a E sz ew.

f. A sz 0 4 a 3 a. 1 , 3s a.

R. 0 B 6, e 4, 1[10] . E w sz.

R. sz 1 S 2: 1, 0, a 3 a.

R. j 2 1 y ﳉ[11] , a, t a yz 0 1.

R. a 3 , 3A aw 1, t w2 30w, 0 t 1z.

R. , 3 , 3 , 3 , 3 Hz z s, t w2 1z.

R. aw a 1 1, a 3 a, w a H, 3 a .

R. 1 a 1 j, j, a, z 9z yw 1, w e e 6 te.

R. 0, 0 a, 0 az, zyz yz e[12] . s e 1, 0 4 e a e.

R. z, 32 a, 32 a zz 1z, u5 A, w aw s G a.

Rf. #A h D 0, w 2 tez w2 3z w2, E 0[13] , 0 3 e, 3 z 0.

Ri. z 4, E 4w 0. a 3Y s .

i. a 1 e 1 4 G 0 a, 1 3 0, 0, 3 0.

7i. 2 az, 3 azz, 0 A a 30 w2, 1, w 2 1 1 y.

Gi. sz y, 1 z: azz , u5 1 1z.

7i. 1, 32 e, 32 3a h t w2, s s, yw a: 3 ns, w 0 0 2 h 0, 0 s, 3 y .

7i. 6z 0 0z h: aw 0 z a. E a h, azz .

7i. 0 a, E 1 a. e 2 1 yw . $ j, 0 3 0[14] .

7i. 0 z , 3 0 z y, a 9 1z 0 32.

}i. e ez Y z 3 a 1z, w2 a s.

f7i. 1 s s, h. 2 e, 2 2 .

R. a a 4 1z. Ҹ 0 3 yz.

7. az, 3 e s, j 4, a, s 2, 3 az s 0[15] .

7. $ y e s, 3 e a 1z, e a 3 a 1 4: 3 a a az a, ez S y w s.

7. 0 y 3 2, 3 0: aw 0 1 1, 4 2 1 1.

7. az a 2 0, 4, y az, 3 y A B 3 1z e.[16]

7. 2 3 nS e 1: aw sz y y wa 3 e.

7. #a tez H, 1 y: az a, a z.

7. a a , 3 4, 0 Hz z e S.

7. 0 1z, 4 0 2, 3 a yw ez t1z.

7f. 0 4 2 1z 3z, 3 A 5 a t yw .

R. ez A 4, e G 0. 0 r0: ez a, E e.[17]

l. a 0, 4 t 7 a, 3 a ez te.[18]

l. y 4 1z 1, e a 32 s e.

l. azz aw, t y a a. ѳe 3Y 4 a ez.

l. azz t 1z,[19] 3 e 1 E, 0 1 D z t mH.

l. h, w az 4 e e. 31 0 1, z 30 3az.

l. 4 s . 1w w te 2, 1w a, 3 1w 1, 1z.

l. hz a, a ez. 0 : sz, 1z.[20]

l. #A s 0 0 t h te: A a a 1 y 2 s.

lf. s 4 e H 0 a 1 h a s, 1 0 a.

R. 0 4 1 e e, 0 a t 3y 8e.

7. # y w4 0, aw e a. e 1, 0 4 0. # 3h 1 ta, w S t nS: 3h az, 0 e a.

7. 0, w Y, 3 0: ew 3 0 a, 6 1 e S.

7. #a 2, az a, 3 0 e a, 1 a.

7. a, s 4 aw 0: nA a 3 az H a, na a, 3 0 1, tsz .

7. 3az, 3 0 a, w t sw A 1z.

7. 1 y 0 a: 0 3 1 y a E.

7. 8 az 9 a 4 h 0. 8 ew h 0 4.

7. e 0 aw a 0: e 8 a, H sz e.

7f. 0 0 1: e 3a 9z z, 3 az a e.

R. y 1 1 a, 2 3Y 3 1z e. 1 w4 y a a a.

7. 1z 1z, e 1 [za] a. s [] , w s 0.

7. a h z awz: 0 0 3 6 a yz.

7. 6 1 1z, S z, 0. aw y, a 3 ta.

7. 2 0 y, 1 E s h H, 3 0 0 w2, t ezw 0.

7. 1 2 w az S, E ez t w ez a.

7. sz H s {z z: 3 a a 0 0.

7. e s a , w a, G, 0 0 a k1z.

7. s a t D 1 0: 3 s z, y 1 .

7f. 1z 3 H a 0 e: 3 aw s G a e.

Rx. a H 0 nHz B: E G 0 0 0 1.

. yz, y 1z, sz a e 9.

. e a, 0 3 A z za: 3 t h y a 2 a.

. a a, 3 1z 3ez: toy tS 2 z.

. 1z, 1 2 3e: e 2 w E, y.

. T2 h t sw 1, 3 A 0 1 H awz.

. 0z 1 H awz, E, e E ks.

. #A 3h t e e, 1 1z H.

. a 0 sz t 1, 3 Bz A 1, h 1 0.

f. #h 1 a, 0z a, 3 a 0 0 s sz.

Ro. 1 a A, 0, w 1 S. 1 0z, 1 E e 32.

o7. 0 a t a az, 3 aw a, a.

o7. e e 4 0 0, 3 a yz, 1, t1 8ez.

o7. a h yz e B. h whz 0, 2 e w2 ez.

o7. s 0 1 w 2 2: y a, 3 3a. 1 4: 1 3 H 3yz.[21] 0, 3 s ew 1 r, 1 y.[22]

o7. ez 0 1 0 a: e a 0, s [a] a.

o7. y 0 a y a: y y a 1 z.

o7. e 3ez H, ez e Y: wa 1z 4, h 3 e y.

o7. y 6 az e, 3 y 3j hz a: aw y , h waz, 3 y 36z z z, 3 t 31 z w4 waz.

o7f. #A 1 y z 1 6, 3 a 0 : , w 1, 3 s E E, 3 e 2.

R. sz 8 az , 3 az a 8 h.

7. #A Y 1 0w z, a, 0 D a y z.

7. W$ az A az y 3 z: hz 1 0 3 1 y.

7. $ 0, e azz, azw a sz, 3 4 0, 0 az, e 2.

7. G z 3 z s. a 2, 0 , D e Y.[23]

7. a 0 a, E 1z 2 e e.

7. 0 4 3ez 1. ĸz a , 3y e 9e e.

7. ez 0 H 4, t 0 y a.

7. a 0 9, 3 1 s , a 2 1 31.

7f. 1 3 z s 1 31z, t1 |, 0 ez .

R. D e 4 1 a, 3 4 32 az.

. e: 1 aw, 3 0 D. a a, a, 0 32, aw 4 32, s 1.

. 1 4 e 3e, 4 8 z aw az.

. #0 4 a, 30 , 3 y t y 6 e.

. a 0z, A z , , A 0 4 1.

. 31 4 y a, za aw: aw 31 4 , wz 3 Bz.

. szz 3 0z A, t a, 3 2 3w2, a 0 y 0z.

. yz a, 0 a, 3 a 9 hz a y.

. 0 az 1 az, 3 1 1z 0. #1 0 3Y e.

f. aw H 1 e 2 3 D 0 a 4 a, 1 4: w 1 D Hz 1 6.[24]

. A 0 1, 3 ez 0w az e: 1z s, 0, a r 9.[25]

 [1] a. . , . }.

[2] 1. . 7i, . 7.

[3] #. . i.

[4] 7 j. . Gi, .7.

[5] wa. . 7i, . 7.

[6] #. . 7, . Gi.

[7] a. . 7i, . 7.

[8] 1. . 7i, . i.

[9] jf. . }, . .

[10] ҳ. . 7, . .

[11] 1. . l, . 7i.

[12] 7 ҳ. . 7, . 7.

[13] 2 . 7i, . l.

[14] a. . 7, 7.

[15] S . 7f, . 7i.

[16] 1. . 7, . l 3 l.

[17] f. . , . 7.

[18] 2 . 7, . f7i.

[19] j. .f7, . 7.

[20] f. . 7, . 7i.

[21] P. l, . 7.

[22] 7 ҳ. . G, . 7i.

[23] P. f7i, . 7.

[24] P. 7, . f7.

[25] 2 . f7, . .